Det här med avel är en het potatis, speciellt om man pratar om det i huskattskretsar, det verkar som om  de flesta icke "katt-människor" ser det som en rättighet att ta kull på sin katt, utan närmare betänkande över vad detta egentligen innebär och utan någon grundläggande kunskap om vår Svenska djurskyddslagstiftning.

Är det då en rättighet vi människor har att godtyckligt ta kull på vår katt eller vårt djur oavsett art?

Är det mer ok om det är en raskatt än om det är en huskatt? Svaret på den frågan är både JA och NEJ!

Innan vi ens börjar beröra ämnet avel och ta kull så måste man börja med några grundläggande frågor.

Finns det en marknad för kattungarna jag tänker föda upp? 

Dvs finns det en efterfrågan på katt av den rasen, typen du tänker föda upp. Här vet vi redan att raskattsmarknaden reglerar sig själv, en uppfödare har inte råd att föda upp en kull de inte får sålda, huskattsmarknaden är knepigare då folk utan närmare betänklighet kan slänga ut en 100-lapp för en liten katt som de sen tröttnar på efter 5 månader när den inte är liten och söt längre. Huskatter finns i överflöd man uppskattar antalet hemlösa huskatter till ca 100 000 (observera att mörkertalet är enormt), det totala antalet registrerade raskatter inom SVERAK som är sveriges största rasförbund är siffran från 1955 och till dags dato totalt: 280 722 inregistrerade katter (observera att detta gäller för en tid på 57 ÅR).

Vad hos din katt är det som gör denne lämpad för avel?

Vare sig det gäller ras eller huskatt är det inte förenat med vettig avel att ta en kull på sin katt bara för att man tycker den är söt och rar, vettig avel kräver betydligt mer än så. 

 

Viktigt att tänka på är:

Hälsan vilka sjukdomar behöver katten testas för? Det finns ett gäng sjukdomar en del förekommer mer frekvent inom vissa raser än andra och en del förekommer lika mycket hos alla raser samt hos huskatterna. En av dessa är HCM (Hypertofisk Kardiomyopati) den är vitt spridd hos så gott som alla katter undantaget är av någon anledning Siames och Oriental där det inte påvisats någon större förekomst av denna sjukdom. HD (Höftledsdysplasi) finns så vitt man kunnat se i stor utsträckning främst hos Perser, Brittiskt Korthår, Devon Rex, Maine Coon samt hos huskatterna. PKD (Polycystic Kidney disease). 

 

Enligt svensk djurskyddslag får vi inte avla på katter som har en sjukdom som är genetiskt nedärvbar vilket samtliga ovanstående är. Detta gör att man indirekt är skyldig att testa sitt djur för dessa innan avel oavsett om det gäller raskatt eller huskatt. Man kan läsa mer om detta på jordbruksverkets sida JBV. Inom rasförbunden har vi bestämmelser som gör att vi inte får avla på vissa fel, navelbråck är ett sådant fel, förbunden kräver navelbråcksfrihetsintyg på föräldrarna innan kull registreras och för hanarna krävs även ett testikelintyg som intygar att hanen inte är kryptochid.

 

Det finns även en del andra saker som man tittar på och som man undviker att avla på, är svansknick, underbett ett litet underbett är ok så länge det inte överskrider 2 mm glapp.

 

Är honan lämpad som avelshona? Hur tog hennes mamma hand om sina ungar, födde hon utan problem osv? En hona som har problem att föda mer än en gång skall inte gå i avel utan skall kasteras, man bör även ta ställning till om ungar efter denna hona verkligen skall gå vidare då det kan vara ärftligt, man kan ta en kull och prova visar avkomman samma tendens skall denne kasteras omgående. 

 

Hur tar honan hand om ungarna? En hona med lite mjölk bör inte gå vidare i avel, men man bör ta hänsyn till varför hon har lite mjölk? Blir hon ideligen störd? Finns det andra katter som kan stressa henne, får hon vara i fred och får det lugn hon behöver? Orsakerna kan vara många men måste alltid ses över och övervägas, om honans mamma hade dåligt med mat i flera omgångar trots att åtgärder vidtagits så att hon fått lugn och ro bör man fråga sig om det är lämpligt att låta hennes avkommor gå i avel, även här kan man givetvis ta en sk. test-kull och se hur det fungerar.

 

Hur är temperamentet? En katt lämpad för avel skall inte vara aggressiv på något sätt, den skall vara trygg och social. En skygg och orolig katt är inte ett lämpligt avelsmaterial. Även här måste man till viss del ta hänsyn till om det har en ärftlig disposition eller om det är tillfogad dvs. att katten råkat ut för något som gjord den misstänksam. En sådan katt brukar dock snabbt hämta sig i rätt miljö och brukar visa väldiga framsteg på kort tid. Vid val av hane till en katt som inte är helt trygg oavsett orsak skall man se till att alltid välja en mycket stabil partner.

 

Typen - utseendet! Hos raskatt har vi tydliga ramar att hålla oss inom, det finns tydligt beskrivet hur en katt skall se ut, när vi avlar är det viktigt att vi ser till att vi är väl pålästa vad gäller standarden, tänk på att domare är bara människor, läs på så du vet hur just din ras skall se ut. Utställningsmeriter har sällan mycket med aveln att göra och i vissa fall inte ens med kattens egentliga utseende. Huskatten har ingen standard att följa men man bör ju ändå se över så att katten inte har några direkta konstigheter som automatiskt regleras i raskattsvärlden genom att dessa inte används i avel.

 

Som synes i texten ovan så kan man väl verkligen utesluta att avel är en mänsklig rättighet!

 

Viktigt att veta och som gäller all avel oavsett om det är huskatt eller raskatt och oavsett om man är med i ett förbund eller inte är att du som säljare ÄR skyldig att stå för dolda fel som kan uppkomma hos den sålda katten.

 

Du som uppfödare vare sig det gäller en huskatt eller raskatt är enligt svensk djurskyddslag tvungen att vara hemma med din hona när hon skall till att föda, från ca dag 61 och fram tills dess hon fött, det är med andra ord bara att se till att ha sparad semester! 

 

Du är också skyldig att se till kattungarna, vuxna katter skall ha tillsyn var 12:e timma, små kattungar mer ofta än så och du är också skyldig att se till att du kan stödmata dem om så behövs, det KAN innebära matning varannan, var tredje timme dygnet runt i upp till 2 veckors tid!

 

Du är också skyldig att ta din hona till veterinär om komplikationer uppstår i samband med förlossningen, detta kan utan försäkring kosta dig upp emot 15000 SEK eller mer. Har du försäkring klarar du dig ofta undan med ett par tusen.

 

Begrunda samtliga punkter ovan noggrant innan du tar ditt beslut!

Av: Malin Sundqvist