Hur lång är inkubationstiden för klamydia?
Inkubationstiden (tiden mellan infektion och utveckling av kliniska tecken på sjukdom) är mellan tre och tio dagar, men kan vara upp till två veckor.
 
 
Vilka är symptomen på klamydia hos katter?
De första symtomen på klamydiainfektion hos katter är vattniga flytningar från ögonen och överdriven kisning. De inre ögonlocken och ögonvitorna kan bli inflammerade, och när infektionen förvärras ändras flytningarna vanligtvis från klara och vattniga till tjocka och gulaktiga eller gröngula.
 
Hur länge lever klamydia i miljön?
Hur länge lever klamydia i miljön
 
 
Hur länge är en katt smittsam när den har klamydia?
Symptomen är allvarligast 9 till 13 dagar efter debut och avtar sedan under 2 till 3 veckor. Hos vissa katter kan dock tecknen kvarstå i veckor trots behandling, och återfall är inte ovanligt. Obehandlade katter kan sprida infektionen till andra katter i månader efter infektion.
 
Kan katter få klamydia två gånger?
Ja, de kan få klamydia igen.
 
Hur vanligt är klamydia hos katter?
Chlamydophila-infektion är relativt vanligt hos katter och det kan vara en orsak till upp till 30 % av fallen av kronisk (långvarig) konjunktivit.
Hur desinficerar man klamydia?
Bara normal rengöring, klamydia håller inte länge utanför kroppen och normal rengöring räcker. 
 
Hur länge varar klamydia?
Symptomen är allvarligast 9 till 13 dagar efter debuten och avtar sedan under 2 till 3 veckor.
 
 
Hur behandlar du klamydia hos katter?
Antibiotika administreras vanligtvis för att behandla klamydia hos katter.
Tetracyklin administreras vanligtvis. Om klamydia endast påverkar din katts ögon, kan aktuell antibiotika, applicerad direkt på själva ögonen, framgångsrikt behandla infektionen.
Kan klamydia hos katt botas?
Ja framgångsrikt med antibiotika eller ögondroppar. 

Är klamydia dödlig?
Det är sällan dödligt men kan vara ett verkligt problem eftersom symtomen kan vara mycket svåra att få bort.
 
Hur man förebygger klamydia?
Det bästa sättet är att se till att hålla en ny katt i karantän i 3 veckor.

Kattklamydiavaccinet anses vara ett icke-basvaccin, vilket betyder att det är ett valfritt vaccin som katter kan dra nytta av baserat på deras risk för exponering för sjukdomen. Flera kattklamydiosvacciner finns tillgängliga, som alla har testats och befunnits vara säkra och effektiva när de administreras enligt anvisningarna.
 
https://vcahospitals.com/know-your-pet/chlamydial-conjunctivitis-in-cats
http://www.vetstreet.com/care/chlamydia-vaccine-for-cats