Den genetiska variationen hos Maine Coon

 

2018 lanserade Genoscoper ett nytt DNA test. Förutom de vanliga testerna för HCM1, SMA och PK-def samt olika anlag, erbjuder detta test också något riktigt häftigt: insikt i den genetiska variationen! Tusentals gener mäts vilket skapar en procentsats som visar kattens genetiska mångfald. Denna information lagras i en databas och kan nås via mycatdna.com. Du kan läsa allt om detta DNA-test i artikeln "MyCatDNA".

En del av denna databas görs offentligt av kattens ägare. Med de offentliga profilerna för Maine Coon kunde jag göra lite forskning för att få mer insikt i den här nya testet genetiska variation (%) och hur den står i relation till våra konventionella indikatorer.

Diagrammet nedan visar den genetiska mångfalden för rasen Maine Coon, som ligger mellan 28-42%. Den genomsnittliga genetiska mångfalden för rasen är för närvarande 34,5% (22-1-2020). När fler Maine Coons testas och läggs till i databasen i framtiden, kan den genomsnittliga mångfaldens genomsnitt och bandbredd förändras. Diagrammet är baserat på population A* (förklaras i slutet av denna artikel). Du kan se från diagrammet att de flesta av de testade Maine Coonerna får mellan 32 och 39% i genetisk mångfald. Mycket få Maine Coons får poäng som ligger i de yttre områdena. Databasen innehåller Maine Coons från hela världen, den innehåller Nya Foundation-linjer, showlines, utparning och polydactyla Maine Coons. En ganska mångfaldig Maine Coon-databas som ger oss en bra bild av mångfalden i vår ras.

GenDiv

 

Har Maine Coon en hälsosam genetisk variation?

 

Maine Coon är en naturlig ras, så man skulle förvänta sig att den skulle vara mångfaldig. Även om det inte tillkommer så många nya Foundation Maine Coon till rasen idag, anses rasen fortfarande ha en god mångfaldighet. Mångfalden beror på de linjer som det avlas på. Vissa linjer har en mindre variation än andra, det är därför bra att kunna testa för det.

Om du har en katt med  en lägre genetisk variation, få inte panik! Genom att använda "breedertool" hos MyCatDNA kan du hitta specifika katter som kommer från obesläktade linjer och som kan förbättra den genetiska variationen hos dina framtida avkommor. En katt med  låg genetisk variation kan fortfarande vara av stor genetiskt betydelse för populationen, om den genetiskt är obesläktad med majoriteten av rasen. Du kan enkelt förbättra den genom att välja rätt partner för framtida parningar och göra ett stort hopp på bara en eller några få generationer. Ju fler katter som läggs till och görs publika, desto mer intressant kommer detta verktyg att bli. Det kan hjälpa en uppfödare att förbättra den genetiska mångfalden som en del av dennes avelsplan, förutom de konventionella indikatorerna som COI% (total inavelskoefficient) och procentandelen kloner. Det ger ett nytt intressant perspektiv, med information som uppfödare inte haft tillgång till förut.
 
 

Jämför olika kattraser

När du tittar på rasen Maine Coon jämfört med andra kattraser kan du se att den är ganska högt rankat på nr 6 (Polydactyl) och 8 (icke-poly). Som förväntat är de naturliga raserna mer genetiskt olika än de raser som skapades av uppfödare. Observera att detta bara visar medianen (genomsnittet). Varje ras har sin egen bandbredd, för vissa raser är bandbredden väldigt snäv och för andra raser är den mycket bred.

 
Median per breed

 

Är en huskatt hälsosammare än en Maine Coon?

I Nederländerna är det en vanlig åsikt att en blandras eller en huskatt är friskare än en raskatt på grund av deras högre genetiska mångfald. Medianen hos en tamkatt är verkligen lite högre än medianen hos en Maine Coon. Bandbredden för en tamkatt är mellan 35-42% (visas nedan i orange) och för en Maine Coon mellan 28-42% (visas nedan i blått). MEN beroende på uppfödarens mål och linjerna som uppfödaren arbetar med, är det definitivt möjligt att föda upp Maine Coon som har minst lika stor genetisk mångfald som en blandras eller en huskatt. En Maine Coon som har en genetisk mångfald högre än 35% har nått den punkten. Uppenbarligen har en uppfödare som arbetar med raskatter en större kunskap om linjerna och kvaliteten på generna vad gäller hälsa än någon vars katt av misstag blev dräktig med någon grannkatt som vi inte vet något om. Vilket kan göra valet av en rasren Maine Coon ännu säkrare än en huskatt vars förfädernas historia är okänd och där inga hälsotester gjorts.
 

GenDivMCO

 

Hur kan du använda genetisk variation i ditt avelsprogram?

När jag fick kännedom om det här testet var min första fråga: hur relaterar den genetiska mångfalden till inaveln? Du bör förvänta dig att se en högre genetisk variation hos katter som har låg inavel. Men stämmer detta för varje enskild katt? Jag var tvungen att ta reda på det genom att undersöka de offentliga Maine Coon-profilerna på mycatdna.com. Jag letade upp stamtavlan i Pawpedsdatabasen för att hitta information om inavelsnivåer och kloner. Sedan gjorde jag diagrammet för att visualisera sambandet mellan indikatorerna som vi använder:

 • total COI%

 • inavel på 5 generationer och 10 generationer

 • klonerna

Nedan visas resultaten för varje indikator och sambandet med genetisk mångfald. Alla dessa diagram är baserade på population B*.

 

Genetisk mångfald relaterad till COI%

 

Låt oss ta en titt på hur den genetiska mångfalden relaterar till den totala inavelskoefficienten (COI%). Du kan se den gröna linjen som visar genomsnittlig COI kontra genetisk mångfald (%). Till exempel har en Maine Coon som har en genetisk mångfald på 39% (dessa resultat är avrundade) en genomsnittlig COI på 5%. Och en Maine Coon med en genetisk mångfald på 31% har en genomsnittlig COI på 19%.
 

De gula och blå linjerna visar bandbredden där COI% kan vara på en individuell nivå. Det visar att det finns minst en Maine Coon som har en hög genetisk mångfald på 38% och som också har en högre COI än du förväntar dig: 15%. Den gula linjen visar också ett exceptionellt resultat hos en katt som har en låg genetisk mångfald på 30% men som har en COI på 0%. Hur kommer sig detta? En katt med 0% i inavel existerar inte, men (Nya) foundation-katter är registrerade som sådana, eftersom vi inte känner till deras föräldrar och inavelsnivåer. Detta visar på att förmodligen är inte alla nya Foundation-katter (COI 0%) genetiskt varierade. Men det här testet kan bevisa om de är det! Denna speciella katt har förmodligen besläktade föräldrar (hög COI), men kan fortfarande vara väldigt obesläktad med majoriteten av de andra katterna och tillföra nya gener till populationen.

Den svarta prickade linjen visar hur många Maine Coon som ingår i kategorin genetisk mångfald. De yttre kanterna har inte tillräckligt många testresultat för man ska kunna dra pålitliga slutsatser av här. Men trenden (grön linje) är mycket synlig. Med andra ord finns det en korrelation mellan COI och den genetiska mångfalden, men det är inte lika förutsägbart, eftersom det finns undantag.

Du kan här göra generella förutsägelse: En Maine Coon med COI på 15% har troligen en genetisk mångfald lägre än 35%, men du kan se på den blå linjen att 38% är fortfarande möjligt. En Maine Coon som har lägre inavelsnivåer än 10% kommer troligen att ha en genetisk mångfaldsnivå mellan 36,5 och 40,5%. I en stamtavla med låg COI% är det för närvarande ofta en eller flera katter ny Foundation som är ansvariga för det låga siffrorna. Men den genetiska mångfalden beror på den genetiska mångfaldsnivån för katten som är ny Foundation och hur orelaterade dessa gener är i förhållande till de linjer du blandar dem med. Detta test ger oss ny information om den genetiska mångfalden i den nya linjen och huruvida den verkligen tillför något nytt till rasen.

 

GenDiv vs COI

 

Genetisk Mångfald i relation till inavel och linjeavel

 
Vi har tittat närmare på de totala COI-nivåerna, men hur är det med de inavelnivåer som är nyare i stamtavlan? Jag har lagt till två kategorier här. Inavelsnivån på 5 generationer, som visar hur besläktade katterna är sett bara på de senaste 5 generationerna. Den andra är linjeavel som gjorts under de senaste 10 generationerna, hur många dubbla förfäder hittar du där? Det finns inte tillräckligt många exempel på extrem inavel i databasen för att kunna dra några bra slutsatser från dem, du kan fortfarande se i diagrammet nedan att för att hålla sig på den högre sidan av den genetiska mångfalden, är det klokt att hålla inavelsnivåerna för de närmaste 10 generationerna på dina framtida parningar under 2% (resultat> 34%) eller ännu bättre, under 1% (resultat> 37%). Med det sagt kan en Maine Coon med en inavelsnivå på 6% på 10 generationer, fortfarande ha en genetisk mångfald på 38%. Chansen är liten, men det händer. Jag antar att det var den lyckliga katten som ärvde de obesläktade delarna från de besläktade föräldrarna.
 
GenDiv vs Inbreeding

Om du inte redan insett att inavel inte är en bra idé hälsomässigt, kan uppfödarverktyget hjälpa dig att visuellt se resultaten när du planerar att para besläktade katter.

 

Exempel 1:

Bror och systerparning ökar COI med 25%. Vad händer med den genetiska mångfalden när du planerar en sådan parning (vilket inte rekommenderas)? I uppfödarverktyget kan du matcha profilen Chelles of Macadamia (genetisk mångfald på 39,2%) med sin bror Lyon of Macadamia (genetisk mångfald på 37,8%). (Observera att bror och syster har en skillnad på 1,4%, vilket visar att inte alla syskon har samma genetiska mångfald.) Kattungarna förväntas ha en genetisk mångfald på cirka 29,7%. En minskning med 8,8% i genetisk mångfald. Du får det inte så mycket lägre än så! Uppenbarligen en mycket dålig idé.

 

Exempel 2:

Vid parning mellan Morföräldrar - barnbarn ökar COI med 12,5%. Vi tar profilen Chelles of Macadamia (39,2%) igen och den här gången kommer vi att välja hennes farfar So Out Coon's Mirai (38,5%). Båda katter har en mycket god genetisk mångfald. De förväntade genetiska mångfalden hos deras kattungar kommer att vara cirka 34,9%. En minskning av nästan 3,95% i genetisk mångfald på bara en generation. Det ser ut att vara en låg siffra och ett litet steg, men ta inte för lätt på att det bara är några procent. De tar dig direkt till andra sidan av diagrammet. Kom ihåg att bandbredden för den testade Maine Coon-populationen endast är 14% (mellan 28-42%), så en minskning med 3,95% innebär att du kommer att förlora 28% av deras genetiska mångfald i ett steg!

 

Genetiska relationer

Observera att databasen i mycatdna inte håller reda på några familjerelationer. Förutsägelsen av den genetiska mångfalden för avkomman baseras endast genom att jämföra genomerna. Om den förutsagda genetiska mångfalden är lägre än båda föräldrarna, betyder det att deras genom är mestadels densamma (och de är förmodligen släkt).

På kartan över genetiska relationer över testresultaten kan du se katter inom rasen och hur de samlas i kluster när deras genom har likheter. Tänk på: att om du har en Maine Coon med en hög genetisk mångfald, låt oss säga 40%, men det visas i mitten av grafiken, mitt i det blå prickklustret. Så betyder det att du kommer att ha svårt att hitta en bra match för att ytterligare förbättra den genetiska mångfalden, eftersom de flesta av de andra katterna ligger nära din och mestadels delar samma DNA. Du måste leta efter linjer i de yttre områdena för att hitta oberoende matchningar, för att fortsätta hålla en hög genetisk mångfald i kommande generationer. 

Överraskande nog så visar grafiken nedan att de inhemska långhårskatterna och Maine Coon blandningarna ligger alla i samma gula kluster. Det visar att deras DNA skiljer sig från rasen Maine Coon, men inom kategorin med blandadraser finns det inte stor mångfald alls.

Observera också att Polydactyla Maine Coon (rosa prickar) verkar vara väldigt varierade. Polydactylerna är registrerade som en separat ras i Mycatdna och har en egen median på 35,9%, vilket är 1,4% högre än en icke-poly Maine Coon (34,5%).

GenRelations
 
 

Genetisk mångfald i relation till klonerna

 

Hur är den genetiska mångfalden i relation till klonerna? Vi vet att en hög procent kloner innebär att du har stor del av samma förfäder (kloner och bakom dem topp 5). Om du inte känner till klonerna, läs först mer om dem i min artikel "Klonernas påverkan" först.

Titta på diagrammet nedan. När du avlar med utparningskatter genom att hålla klonerna under 20% kommer katterna troligen alla att ha en genetisk mångfald som är högre än 36%. I genomsnitt är de till och med 38%. Detta är mycket goda nyheter för varje utparningsuppfödare, och belägg för att du verkligen arbetar med en högre genetisk mångfald när du avlar på utparningslinjer. Naturligtvis visste du ju redan detta, men det är bra att ha lite belägg!

Medveten om att den genomsnittliga klonprocenten är cirka 35%, visar detta diagram att majoriteten av dessa katter är på vänster sida av diagrammet och har en genetisk mångfald under 35%.

Så jag tror att vi kan säga att det finns ett samband mellan den genetiska mångfalden och klonerna. Det som fascinerar mig är frågan varför dessa linjer är mer böjda? Föregående diagram över COI visade en mer rak linje. Jag har inte hittat något svar på detta ännu.

GenDiv vs clones

 

Genetisk mångfald per land

 

Detta är ett roligt diagram, men det är också det minst pålitliga diagrammet av alla. Eftersom vissa av länderna bara har några få katter testade, kan vi inte riktigt dra några slutsatser ännu. Detta diagram visar endast de länder som har minst 3 katter i den offentliga databasen. Detta diagram är baserat på Befolkning C*. Landet där katten föddes (och där uppfödaren finns) är det land som katten räknas till.

Den svarta linjen visar hur många katter den innehåller och du får därför en mer tillförlitlig bild på de länder som har testat fler katter.

Som förväntat, hittas Maine Coon med den högsta genetiska mångfalden i USA, eftersom de katter som bidrar med nya gener, ny foundation,  alla kommer från USA (eller CA). Men du kan se att de också har en hel del katter med en lägre genetisk mångfald, vilket sannolikt orsakas av att amerikanska uppfödare importerar katter med mindre genetisk mångfald ifrån utlandet.

Du kan också se att Sverige mycket väl, klarat att hålla den genetiska mångfalden hög. Av alla länder på vänster sida sticker Ryssland ut med en lägre genetisk mångfald på i genomsnitt 33%. Under min forskning har jag lagt märke till att de flesta av de ryska katter som finns i mycatdna-databasen nu ägs av amerikanska uppfödare, vilket antagligen kommer att minska den genetiska mångfalden inom deras avelsprogram. Detta kan ses i framtida testade generationer från amerikanska uppfödare.

GenDiv per country

Om du tar bort de länder som har testat mindre än 12 katter står du kvar med de fem bästa länderna som har flest katter testade inom mycatdna. Detta diagram är baserat på population D*.

GenDiv per country top 5

 

Slutsats

 

Den genetiska mångfalden visar sig vara en lovande ny indikator. Eftersom slumpen också spelar en roll i hur generna nedärvs till avkomman, är den mindre förutsägbar än de vanliga indikatorerna som COI, kloner och Top5. Det kan vara mer utmanande att integrera detta i ditt avelsprogram. Med låga inavelsnivåer siktar du på en högre mångfald, men med detta test VET du faktiskt kattens genetiska mångfald. Detta test är sakligt och därför mer pålitligt än de andra indikatorerna, så det har verkligen ett stort värde. Mycatdna:s webbplats ger oss uppfödare en möjlighet att hålla reda på hela rasens genetiska hälsa.

Naturligtvis får vi inte stirra blinda på mångfalden, mångfald innebär inte nödvändigtvis att katten har friska gener. Du kan fortfarande få en katt med en hög genetiskt mångfald, men som ärvde fel gener och därmed sabbar saker och ting. Den genetiska informationen bör aldrig ersätta något HCM / PKD-test med eko, HD / PL-test eller andra kliniska hälsokontroller som utförs av en veterinär eller specialist. Detta DNA-test är bara en liten del av de totala hälsotester som en uppfödare rekommenderas att göra på en Maine Coon.

Men jag måste säga att jag är en beundrare av detta test och är mycket entusiastisk över den positiva inverkan som avelsverktyget kan ha i framtiden, särskilt när fler katter läggs till. Det kommer att bli roligt (eller skrämmande, beroende på vilken riktning det tar) att följa trenderna för de kommande åren.

Population och källa

På webbplatsen för mycatdna, tog jag hela poplationen av Maine Coon (inklusive polydactyl) från de offentliga katterna. Det finns många fler Maine Coons testade men deras profil kan inte ses av mig, så jag kunde bara arbeta med de offentliga katterna. Den 22 januari 2020 var populationen offentliga Maine Coon 288 testresultat. Från dessa katter har jag kontrollerat deras stamtavla i Pawpeds-databasen för att söka efter information om COI, inavel på 5, 10 generationer och klonerna. Jag kunde hitta 212 av katterna i Pawpedsdatabasen. Från dessa 212 katter noterade jag också deras födelseland. För de 76 katter som inte hittades i Pawpeds gav deras mycatdna-profil mig information om födelselandet.

 Använda populationer som visas i diagrammen i den här artikeln:

*Använda populationer som visas i diagrammen i denna artikeln:

 • Population A: 288 Maine Coon publika Maine Coon profiler på mycatdna.com den 22/1 2020 (inklusive polydactyla)

 • Population B: 212 Maine Coon Population A minus de 76 katter som inte kunde hittas i Pawpeds databas

 • Population C: 277 Maine Coon Population A minus de katter som var födda i länder där endast en eller två katter publiserats

 • Population D: 221 Maine Coon Population A minus de katter som var födda i länder där mindre än 12 katter publiserats

 

Av: Debbie Sprenger

Översatt av: Malin Sundqvist

MyCatDNA by Genoscoper
Revolutionary genetic screening

 
mycatdnalogo 

 

I den här artikeln, kommer jag att ge dig en tur i MyCatDNA. Här nedan har du en länk du kan klicka på för att beställa test/tester samt en kort introduktion. Detta är ett väldigt komplett test, men det tar ett tag att få svar, så gör testet i god tid. Själv brukar jag försöka göra i princip med en gång när katten flyttat hem till mig eller jag beslutat att en viss kattunge skall stanna.

Några exempel att titta på är:
Dagdrivarn HickoMissChampagne
Magyl Broder Tuck
Trollungen Million Dollar Baby

Beställ ditt test här

Hur det går till att testa: 

 1. Gå in på MyCatDNA och beställ ditt test.
 2. Sen är det bara att vänta så kommer ett test-kit till dig med posten, detta kan ta ett litet tag.
 3. När du fått ditt testkit och är redo att göra testerna läs instruktionerna noga!
 4. Glöm inte att först aktivera ditt testkit och att skriva ner aktiveringskoden på blanketten.
 5. Nu är det bara att svabba katten (en del förbund kräver att vissa tester är verifierade av veterinär, om du tillhör ett av dessa behöver du åka till en veterinär för att låta denne göra testet). Men om du inte behöver få testet verifierat av en veterinär kan du göra det själv, följ bara instruktionerna noga för att undvika kontaminering.
 6. Stoppa ner varje svabb i sitt fodral igen och försegla med de medföljande streckkoderna, samma streckkod som du fäster på pappret med aktiveringskoden. Lägg ner allt i det medföljande kuvertet och försegla.
 7. Skicka iväg till labbet.
 8. Vänta och när ditt/dina tester nått labbet får du ett mail ifrån dem om att de tagit emot ditt test.
 9. After 3-6 weeks får du ett mail som talar om för dig att ditt/dina resultat är färdiga.
 10. Logga in på MyCatDNA och läs resultatet.

https://www.mycatdna.com/en/how-it-works/

Vad du får:

När du testar med MyCatDNA kommer du att få en massa information om din katts DNA, till exempel:

 • Mer än 40 olika sjukdomar (Fokus kommer att ligga på de relevanta för just din ras, men du kommer att se svar på alla tillgängliga tester).
 • Mer än 20 olika anlag: Såsom färg, blodgrupp, hårtyp och mycket annat.
 • Du kommer att se din katts genetiska variation, individuellt och jämfört med andra katter inom rasen.
 • Du kommer att ha tillgång till Breeder Tool där du kan leta en potentiell partner till din katt och se efter det mest hälsosamma alternativet.

Sammanfattning
Sjukdomar
Blodgrupp
Anlag
Genetisk Variation
Genetisk Släktskap
Breeder Tool

Sammanfattning

När du först loggar in kommer du att se en sammanfattning. Tre exempel kommer att visas nedan med kort beskrivning, men först är det lite konfiguration som du behöver göra.

Om du klickar på din katts namn (behöver göras på dator), får du en sammanfattning som du kan se på bilden nedan. Hjärtat är  Uppfödarverktyget (Breedertool) och katten mellan 1 och 2 kommer vi tillbaka till senare.

 1.  Hantera delning och gör katten publik, se på nästa bild för mer detaljerad information om denna.
 2. Skriv ut en rapport, du kan skriva ut resultaten eller spara ner dem på din dator som en PDF. Det senare är vad du ska göra om du vill skicka in resultaten till PawPeds. T ex om du önskar få PK, SMA och HCM registrerat.
 3. Här kan du skriva in lite information om din katt, personligen skriver jag min webbsideadress och en länk till stamtavlan. Jag tycker det är användbart ifall någon vill komma i kontakt med mig. 

catsettings1

När du först får ditt resultat kommer din katt inte att vara publik.

 1. Kryssa i kryssrutan du ser på bilden nedan för att göra din katts resultat publika så att andra kan se dem.
 2. Nedan är några länkar som du kan använda för att dela ditt resultat. Den första är ett mail med en länk, andra är en länk du kan lägga in på din hemsida, fb eller andra ställen, den sista delar resultatet direkt på FB. Jag har faktiskt aldrig provat den eftersom jag alltid använder det mittersta valet.

catsettings2

 

Så här ser det ut när du först kommer till din katts resultat om din katt är helt fri från genetiska risker.
mycatdnasummary1stpage

Om det finns en genetisk risk upptäckt, kommer du att se detta i den första sammanfattningen, du kan också gå in under Sjukdomar (Disorders) för att läsa mer om den upptäckta risken. Men den talar också om för dig direkt i sammanfattningen vilken risk som upptäckts. Som om på bilden nedan. Denna hane bär en kopia av genen för PK och riskerar inte att själv bli sjuk, men han kan föra genen vidare till sina avkommor som i sin tur heller aldrig kommer att bli sjuka så länge han inte paras med en hona som i sin tur också är bärare, i det fallet riskerar avkommorna att få två kopior av genen och således riskerar de att faktiskt bli sjuka.
mycatdnasummary1stpage2

Om det ett anlag hittas som innebär att katten är i riskzonen för sjukdom kommer du att se en röd markering i sammanfattningen på första sidan. I rutan för sjukdomar (disorders)
mycatdnadisorder frontatrisk1

 

Sjukdomar

När du kommer till en av dina katters sidor och klickar på sjukdomar kommer du att se en lista men också en fyrkant högst upp som talar om för dig ifall det är någon hälsorisk upptäckt.
Du kommer att se de sjukdomar som är relevanta för din ras högst upp och nyupptäckta sjukdomar som pontentiellt kan vara en risk för din ras och längst ner ser du en grön ruta med ett plustecken till höger, om du klickar där så får du se svaret på alla sjukdomar som är relevanta för andra raser, du torde inte råka ut för några överraskningar här, men det är bra att de ingår, man vet aldrig.

Som du kan se nedan så är denna katt fri från alla de kända sjukdomarna för rasen som den testats för och längst ner den gröna fyrkanten för sjukdomar relevanta inom andra raser.

Grön innebär ingen risk upptäckt
Orange innebär att katten är bärare
Röd innebär att katten har sjukdomen eller riskerar få sjukdomen

mycatdnasumdisorders1

 

Nedan här har du en katt som är bärare av PK,  han kommer aldrig att få sjukdomen, men han kan föra genen vidare till sina avkommor som i sin tur blir bärare, så det är vikttigt att han inte paras med en annan bärare eftersom avkommorna då riskerar få genen i dubbel upplaga och då kanske bli sjuka.
mycatdnasumdisorders2

 

På den här bilden kan du se en katt som riskerar få en sjukdom, så här ser det alltså ut i det fallet.

mycatdnadisordersatrisk2

 

När du är i sektionen för sjukdomar och har listan med sjukdomar framför dig, kan du klicka på raden. Du ser en pil ner till höger på raden, då kommer lite mer information att dyka upp samt också en länk till ett PDF-dokument som innehåller mer detaljerad information om sjukdomen. 
När du fäller ut mer info om en sjukdom kommer du också att få mer information om allvaret, hur den nedärvs samt procentuellt hur många bärare det uppskattningsvis finns.
mycatdnadisorderpdf

 

Blodgrupp

Denna katt har blodgruppen A och bär inte B-blod

bloodtypenn

 

Denna katt bär B-blod och kan föra detta vidare till sina kattungar men det kommer aldrig att bli något problem.bloodtypenb

 

Här nedan ser du en katt som är B-blod, om det är en hona, måste kattungarna förhindras att dia från mamma de första 16 timmarna efter födseln för att undvika att de får Felin neonatal isoerytrolys och det blir problem.

bloodtypebb

 

Precis som vid sjukdomarna kan du klicka på pilen som pekar nedåt till höger för att få fram mer information om blodgruppen. Här kan du få information om frekvensen inom rasen och för katter i allmänhet.

bloodtypefoldoutprocent

 

Statistik för Maine Coon
 N/N - A Blod 79,30% 
 N/b - B Bärare 20,10% 
 b/b - B Blod 0,60% 
Från katter inlagda i MyCatDNA och publika (Vid tidpunkten för artikeln = 333 testade publika katter)
2020-04-09

 

Anlag

Det finns fortfarande en del anlag som vi ännu inte kan testa för, även om det ständigt pågår forskning kring flera av dem.
Några anlag vi ännu inte kan testa för är:
Silver 
Olika mönster, som Tabby, Tigré, Spotted, Tickad and Vidbandsgenen (golden/shaded/shell)
Det pågår forskning kring flera av dessa så kanske kommer det ett test i framtiden.

Tester vi kan få svar på är:

Färg Locus B: Choklad och Kanel
Färg Locus C: Maskat och Albinism
Färg Locus A: Agouti and Charcoal 
Birmahandskar som Birmans handskar
Färg Locus E: Sorrel
Färg Locus E: Amber
Färg Locus D: Dilution (Blått och Creme)
Färg Dominant Vitt och Vitfläck (KIT-Genen)

Pälsfärg

Låt oss fortsätta med sektionen för anlag gällande pälsfärg, när du först kommer dit kommer du att se en lista med alla anlag och precis som tidigare kommer du att se pilar till höger som öppnar upp för mer information.
traitscoatcolor1

 

Pälstyp

Som du kan se nedan finns det tre pälstyper samt också fyra olika långhårstyper.
Hos vår Maine Coon ser vi främst M3 och M4 ibland en av varje. 

 • Långhår 
  • M4
  • M3
  • M2
  • M1
 • Vågig Päls hos  Selkirk Rex
 • Vågig Päls hos Cornish Rex och German Rex.

Så här ser statistiken mellan de olika långhårstyperna ut hos Maine Coon.
(N) som du kan se nedan innebär inte att katten är korthår, utan att det verkar som att det finns vissa ännu inte upptäckta långhårstyper som våra Maine Coon har.

 M4/M4  35,20%
 M3/M4  41,80%
 M3/M3  18,40%
 N/M4  2,10%
 N/M3  2,50%
Statistiken hämtat från publika katter testade inom MyCatDNA (Vid tidpunkten för artikeln = 333 testade katter)
2020-04-09

 

traitscoattype1

Morfologi

Det finns idag tre mutationser som vi kan testa för, du ser dem nedan.

 • Kort svans, T-box mutation
 • Polydaktyli
 • Kort svans, HES7 mutation

traitsmorphology

 

Genetisk Variation

I fliken för genetisk variation (Genetic Diversity) kan du se hur din katt ligger till när det kommer till den genetiska variationen inom rasen. Du kan också klicka i rutan "My other cats within the breed", för att jämföra med dina andra testade katter.
Denna är dock beroende på andra katter testade inom MyCatDNA, så varje ny testat katt kommer att förändra utfallet för andra testade katter. Detta innebär också att om majoriteten av de testade katterna är från samma linjer, så kommer en katt som testas och är från helt andra linjer få en mycket högre genetisk variation än övriga katter, så denna vissar inte riktigt sanningen inom rasen ännu. Men den kommer troligen att ge en mycket god överblick framöver, när alltfler katter blir testade och tillagda.

geneticdiversity1

 

Genetiska släktskap

Varje testad katt visas som en prick i denna graf, du kan se din egen katt som en blå cirkel.
Denna graf visar hur nära besläktade de olika raserna i den valda gruppen verkar vara, katter med liknande gener samlas i kluster, och avståndet till andra katter som skiljer sig i genetisk makeup, om du håller musen och drar den över kan du se namnen på de olika katter i klustret. Och om du klickar kommer du till sidan för katten du ser.

Detta kommer också att vara något som utvecklas med tiden när alltfler katter kommer att läggas till.
geneticrelationships1

Uppfödar Verktyg

Även om uppfödarverktyget är riktigt intressant finns det behov av att uppfödare kommer ihåg att uppdatera sina katter när de blir kastrerade eller går bort,för att detta ska bli riktigt värdefullt, samt också att man kommer ihåg att lägga till beskrivningar och eventuellt länka till sina hemsidor.
Om inte kommer det att vara riktigt svårt att kontakta ägaren när en riktigt bra matchning upptäcks. Detta kan bli ett riktigt bra verktyg för alla uppfödare. Nedan är en skärmdump för en av mina katter.

breedertool

 

Till sist vill jag gå tillbaka till början, du kommer ihåg katten överst, den mellan att dela och skriva ut pdf.

manage1

Den här är användbar om du av någon anledning vill flytta katten, kanske du gör testet på en kattunge som senare kommer att flytta till en annan uppfödare. Då kan du enkelt flytta resultatet till den uppfödaren.
Klicka bara på katten och fyll i e-postadressen till personen som du vill flytta katten till, klicka på skicka så är det gjort.

manage2


Jag hoppas att du haft nytta av den här artikeln, det finns mycket mer att täcka men jag tror åtminstone jag lyckades täcka grunderna.

Av: Malin Sundqvist

Pawpeds tillhandahåller ett hälsoprogram för rasen Maine Coon, hälsoprogrammet har funnits sen mitten av 80-talet och man har kunna se stora framsteg i den linjer som testats under flera generationer. Testresultat kan ses i databasen www.pawpeds.com

Hälsoprogrammet innebär kort följande:

HCM – Hypertrofisk kardiomyopati – Här finns två tester att utföra:

 • DNA – Man har hittat en av vad man tror ca 12 gener och denna gen arbetar vi med att eliminera via DNA-test. 33-35% av alla MCO har denna gen. 

 

Test resultat

Maine Coon  HCM Status

N/N

Normal

N/HCM

Katten är Heterozygot och löper 1,8 gånger större risk att utveckla HCM än katter utan mutationen.

HCM/HCM

Katten är Homozygot och löper 18 gånger större risk att utveckla HCM än katter utan mutationen.

Källa: https://www.vgl.ucdavis.edu/services/cat/MaineCoonHCM.php

 

 • Detta test utförs bara en gång och är föräldradjuren fria behöver inget test på avkommorna göras då de är fria genom föräldrarna.
 • Ultraljud – Då DNA-testet endast kan appliceras på 1 av ganska många gener så förstår man att ytterligare koll behövs. Ultraljud på hjärtat utförs före första parning vid ca 1,2,3 och 5.

 

HD – Höftledsdysplasi:

 • Uftförs tidigast vid 10 månader och görs innan första parning, detta behöver bara utföras en gång och görs genom att man röntgar höfterna på katten, plåtarna skickas sen till en specialist som gör en bedömning. Katter med 1:or kan användas i avel men då skall den andra partern vara helt normal på båda höfterna. Katter med 2:or eller 3:or rekommenderas ej gå i avel.

 

PK – Pyruvate Kinase:

 • Utförs genom DNA-test och görs en gång, katter fria genom föräldrarna behöver alltså inte testas. 
 • Rekommendationerna är att alla katter testas innan första kullen om de inte är fria genom föräldrarna.
 •  Bärare kan användas i avel men paras då med katter helt fria.
 • Påverkade katter (med båda PK-generna defekta) skall inte användas i avel.

 

SMA – Spinal Muscular Atrophy:

 • Utförs genom DNA-test och görs en gång, katter fria genom föräldrarna behöver alltså inte testas.
 • Bärare kan användas i avel men då bara med katter som inte bär genen. Man ska då vara medveten om att 50% av avkommorna kommer att bli bärare. En heterozygot bärare kommer aldrig få några symptom på sjukdomen men nya ägare bör informeras för att vara medvetna om detta ifall de senare skulle bli aktuellt att ta kull på avkomman.
 • Påverkade katter (med båda SMA-generna) skall ej användas i avel.

 

VIKTIGT!

Man får dock aldrig glömma att hur väl en katt eller dess bakgrund än är testat så finns det aldrig några garantier för att denna katt inte drabbas ändå, ibland slår det igenom långt bakifrån.
Men riskerna är dock enormt mycket mindre när det är vältestat bakom och som uppfödare har man då gjort allt som står i ens makt för att förhindra att detta sker.

 

Av: Malin Sundqvist