Svansknickar

Svansknick är något som vi ser hos våra katter då och då inom alla raser och även huskatter.
Oftast är "knicken" placerad längst ut vid sista kotorna på svansspetsen och kan variera en del i typ och grad.
Det är inte känt hur svansknickar nedärvs, men det verkar vara en ensam recessive gen alternativt polygener som är inblandade och ansvariga för svansknickar. Det verkar också finnas olika typer av svansknickar, vilka också nedärvs på olika sätt.

En svansknick kan också orsakas av trauma (en olycka).

I vissa fall kan du se svansknicken redan hos den nyfödda kattungen, men ibland tar det mycket längre till den visar sig. I vissa fall inte förrän kring 1 års ålder.  Före 1 år är skelettet inte färdigvuxet och ärftliga svansknickar verkar utvecklas gradvis.

Jag har sett många fall där svansknickar inte är något mer än en stelhet i slutet på svansen. Men jag har också sett väldigt uppenbara svansknickar hos kattungar. 

Hos denna kattunge, är svansknicken väldigt synlig och även om det är svårt att se på det här fotot där kattungen inte är mer än någon timma gammal. Den här kattunge hade faktiskt två böjar på svansen varav vi kan se en tydligt på bilden och en till väldigt nära svanstippen. Denna svansknick befann sig en bit längre upp på svansen är bara yttersta tippen. Den här specifika kattungen fick av den anledningen bli en väldigt trevlig sällskapskatt, han har en bror som går i avel, men jag har aldrig sett några svansknickar bland de släktingar som jag har efter honom här, både från mors och farssidan. 

Jag har också sett så kallade falska "knickar", dessa är synbara endast under en kortare period kring ca 7-12 veckors ålder, och är resultatet av att ligament växer ojämnt. Detta gör att ligamenten på ena sidan av svansen drar svanstippen åt ena eller andra sidan. Om et är en falsk "knick" kommer denna att försvinna inom ett par veckor för att aldrig komma tillbaka igen. Men det kan vara svårt att säga huruvida svansknicken är falsk eler en äkta förrän kattungen är fullvuxen.

Jag skulle inte rekommendera dig att använda en kattunge med svansknick i aveln OM det finns likvärdig kattunge att gå vidare på i kullen. Jag skulle aldrig använda en kattunge med allvarligare form av svansknick (dvs. annat än yttersta tippen) i avel. 
Men jag har haft katter med liten svansknick i avel och jag vet många uppfödare som haft katter med små svansknickar i avel (dvs de som sitter placerade i yttersta svanstippen). Detta är ett beslut dom du själv behöver ta och bara du kan avgöra huruvida det verkligen finns en likvärdigt syskon eller inte.

Av: Malin Sundqvist