Silver-anlaget är ett dominant anlag. Dominant innebär att katten behöver bara ha EN gen för att anlaget skall synas. Alltså ser du det så finns det där, ser du det inte så finns det heller inget att nedärva.


Men alla regler har ett undantag jag vill bara nämna det helt kort och det är inget som vi skall gå in närmare på, men det har visat sig genom åren att silvret ibland gömmer sig, i synnerhet på blå katter. Katten ser alltså ut att vara icke-silver, men den har silvergenen och nedärver den till sina avkommor. Det finns alltså katter med “osynligt” silver, även om detta är relativt ovanligt.

Sen har vi det rent språkliga som kan ställa till det för nya, nämligen att en katt med denna gen kallas olika beroende på om den är mönstrad eller ej.

Mönstrad = Svartsilvertabby, rödsilvertigre, blåsilvertickad osv….
Omönstrad = Svartsmoke, rödsmoke, blåsmoke osv…
I denna artikel kommer jag att prata om själva anlaget och kommer därmed att benämna det silver kort och gott.

 

Silveranlaget betecknas I (för inhibitor-genen). 

 ii 

Icke-silver

Katten har ingen silvergen kommer inte att visa silver och inte heller nedärva någon silver.

 Ii

Heterozygot silver

Katten har en upplaga av genen och kommer att kunna ge antingen silver eller icke-silver till sina avkommor.

 II

Homozygot silver

Oavsett vad katten paras med så kommer alla avkommor att bli silver från en homozygot katt då denne alltid kommer att nedärva ett (I).

 

Om vi gör en testparning då så kan man då lätt se att två icke silver kommer aldrig någonsin att kunna få några kattungar som är silver, däremot kommer två heterozygota silver kunna få kattungar som är icke-silver. 

Som synes i tabellen nedan, där såväl mamma som pappa är icke-silver, kommer då ungarna också att vara icke silver. Som man ser här finns alltså inget I, endast i.

Pappa

i

Pappa

i

Mamma

i

ii

ii

Mamma

i

ii

ii

 

Om vi då tar ett annat exempel så kommer vi här att se ett annat scenario, både mamma och pappa är här Silver men båda är heterozygota och har alltså endast 1 uppsättning av silver-anlaget.
I detta exemplet kommer 50% att bli silver men “bärare” av icke-silver. 25% kommer att bli homozygota silver och 25% kommer att bli icke-silver.

 

Pappa

I

Pappa

i

Mamma

I

II

Ii

Mamma

i

Ii

ii

 

Om vi tar ytterligare ett sista exempel där vi gör mamma till homozygot silver, så ser vi här nedan att samtliga avkommor blir silver. 50% kommer att vara heterozygota och 50% homozygota.

Pappa

I

Pappa

i

Mamma

I

II

Ii

Mamma

I

II

Ii


Mycket mer än så finns det inte att säga om den genetiska biten när det gäller silver i sig.
Silver kan dock vara knepigt och kan ha en herrans massa uttryck allt från katter med mycket vag silver till katter med knivskarpa kontraster.

Nu kommer jag in på en mycket spännande del men också en mycket knepig och kom nu ihåg att här pratar vi inte längre säkra fakta utan endast om teorier av vilka det finns en hel del.

Jag pratar om färgerna chinchilla/shell/shaded (jag kommer inte att avhandla golden i detta avsnitt annat än mycket mycket kort, detta blir långt nog ändå).

I många år har en teori om en ofullständigt dominant vidbandsgen framhållits, i alla fall i våra trakter, som orsak till dessa färger.

Chinchilla (gammal benämning)/shell = WbWb (ems-kod:12)
Shaded = Wbwb (ems-kod: 11)


Denna teori har dock börjat ifrågasättas av såväl forskare som uppfödare.


En av våra mest ihärdiga forskare vad gäller färgernas genetik på katt, Leslie Lyons, säger att man idag misstänker att vidbandsgenen är recessiv, det krävs alltså två exemplar av den för att anlaget skall synas. Men då kommer vi till frågan, OM nu vidbandsgenen är recessiv, vad är det då som gör chinchilla och shell? Teorierna är väl att vi här talar om polygener och selektiv avel på de ljusaste.

Fram tills vi har en genetisk förklaring får vi nöja oss med att detta är något vi endast kan ha teorier om. Vi vet helt enkelt inte något säkert. Eller tja vi har väl lyckats komma fram till genom att studera stamtavlor och katter att vi troligen har att göra med en recessiv vidbandsgen.


Man skulle kunna säga att vidbandsgenen slår på eller av själva anlaget, sen är det polygener som spelar in när det gäller hur ljus katten blir, om den hamnar på gränsen mot normal silver eller på gränsen mot shell eller till och med blir shell, det är väl kanske det närmaste sanningen vi kan komma utan att veta säkert.

Jag har studerat dessa färger en hel del sista tiden och jag har kommit fram till att vi har många fler “shaded” än vi tror, dock har vi med största sannolikhet en hel del “dåliga” shaded precis som vi kan ha dåliga tabbys, spigrés (kombination mellan tigré och spottet alltså allmänt dåligt mönster).
Många som avlar på shaded idag, har i “mina” ögon i själva verket katter som är shell, jag har varit aktiv på många olika forum där dessa färger diskuteras och jag hör om och om och om igen upprepningen av orden “enligt min åsikt” uttalas. Personligen föredrar jag standarder och att läsa innantill utifrån tidigare satta regler och om vi tar en titt på dessa så uttalar ingen av dessa sig om hur ljus eller mörk en katt får vara för att kunna anses vara shaded eller shell, inte annat än att en shell skall upplevas som mycket ljusare än en shaded.

Genkoden för en shaded/shell enligt ovan teori, med recessiv vidbandsgen blir.
A- I- wbwb  (katten måste alltså vara agouti, silver och ha vidbandsgenen i dubbel uppsättning).

 

Hur vet jag om jag har en shaded då? Vad ska man titta efter? Olika standarder har olika tydliga beskrivningar och uttrycker sig lite olika men man kan i alla fall säga enligt nedan som ett första steg.

En shaded skall ha ⅓ tipping (färg) och resten av hårstrået skall vara vitt.
En shell skall ha ⅛ tipping (färg) och resten skall vara vitt.

Tittar man i standard  när det gäller shaded så är det ju mycket mer som skall till katten skall inte ha synbart mönster även om den är agouti, den skall vara ljusare på framben och sidor, den skall heller inte ha några obrutna ringar på benen. Brutna ringar är tillåtet och den upplevs mycket mörkare än en shell.
Pälsen på undersidan av fötterna är färgad och och på bakfötterna får färgen sträcka sig ända bak till leden.

När det gäller shell så är det strängare, inget synbart mönster, ansikte och o ben får vara svagt tippade med väldigt ljus färg. De skall vara mycket ljusare än en shaded och färgen på bakbenen får inte sträcka sig ända upp mot leden på bakbenen utan där skall de vara utan färg.

Om man kort skall nämna golden så är teorin att en golden shaded är en shaded utan silver.
Alltså genbeteckning A- ii wbwb om man går enligt ovan teori. Dessa skall se ut i princip som en shaded men botten är alltså aprikos istället för vit.

Ovan är en bra riktlinje att gå efter vill man läsa standarden och man kan med fördel läsa igenom samtliga förbunds standarder för att få en vidare bild av vad de säger.

YankeeCatsAngelOfJoy

Yankeecats Angel of Joy
Svartsköldpadds silver shaded
Foto: Britta Singethan

DagdrivarnHoragalles

Dagdrivarn Horagalles
Röd SilverShell
Foto: Ylva BengtssonSkapad av: Malin Sundqvist