Men innan vi går vidare med resten tror jag det är bra med en mycket kort grundläggande genomgång av dominanta och recessiva anlag.

Dominant resp. Recessivt

Anlag nedärvs i par och kattungar kommer då att nedärva en av dessa ifrån sin mamma och en av dessa ifrån sin pappa. Håll detta i minnet gå tillbaka hit om det blir rörigt. Jag kommer att anlag för anlag visuellt måla upp nedärvning så det blir lättare att se det framför sig i samtliga artiklar och för samtliga anlag. Jag kommer också att från början ange om det är ett dominant eller recessivt anlag.

Dominanta anlag:
Måste synas hos någon av föräldrarna för att kunna föras vidare och kan alltså inte bäras dolt.
För de dominanta anlagen innebär det alltså att det räcker med EN uppsättning av anlaget för att detta skall synas.

Recessiva anlag:

Kan bäras dolt, för att en recessiv gen skall synas utåt så krävs det alltså att katten har anlaget i dubbel upplaga. Det räcker alltså inte med en upplaga för att du skall se anlaget. Ett recessivt anlag kan bäras dolt i all evighet innan det plötsligt dyker upp igen.

 

Av: Malin Sundqvist
Dagdrivarn (www.dagdrivarn.se)