Om man skulle beskriva det enkelt så finns det två anlag som en katt alltid, alltid har och det är:

  • Grundfärgen

  • Ett mönster, tabby, tigré,spotted eller tickat, (kan faktiskt vara två men det tas upp senare).

Därefter har vi en hel massa olika arvsanlag som påverkar hur katten kommer att se ut i slutändan. Men i detta avsnitt ska vi endast ta upp grundfärgerna samt agouti som är anlaget som bestämmer huruvida kattens mönster skall visas eller döljas.

Genom att börja från grunden och glömma bort alla andra anlag som förändrar färgen hos katten är det lättare att lära sig detta med alla olika färger, man lär sig nedärvningen från grunden och bygger sen på del för del.

 

Grundfärgen

Grundfärgen hos en att är alltid svart eller röd så en katt har alltid anlaget svart, rött eller båda hos en sköldpaddsfärgad.

De genetiska beteckningarna är:

Svart = o
Röd = O
Svartsköldpadd = Oo

Grundfärgen är könsbunden vilket innebär att den nedärvs på X-kromosomen. Som vi vet, (om vi inte sov i skolan), så är äggen alltid X och spermierna avgör då könet genom att vara X eller Y.

XX - Hona
XY - Hane

Som synes ovan kommer hanarna alltid att få sin färg från mamman (de har ju bara ett X).

Honorna däremot får en färg från mamma och en färg från pappa, därav kan en hona bli sköldpadda, alltså både röd och svart.

Observera av vi nu ENDAST talar om grundfärgerna, dvs rött och svart. Så om vi tar exemplet ovan med Svart och Rött så kan vi se de genetiska skillnaden mellan hanar och honor.

De genetiska beteckningarna är:

För hona:

Svart = oo
Röd = OO
Svartsköldpadd = Oo

För hane:

Svart = oy (y då hanen ju har XY och alltså ingen färg på Y)
Röd = Oy

 

Detta ovan gäller alltså för samtliga katter vare sig de är blå, creme, röd, svart, paddor i olika varianter, med och utan silver med och utan vitt, med och utan mönster…. dessa två grundfärger är alltid det som finns hos just din katt, en av dem eller kanske båda om du har en hona.

 

Av: Malin Sundqvist
Dagdrivarn (www.dagdrivarn.se)