Varför ska vi bry oss om 17 syskon som föddes för mer än 40 år sen? Hur skulle dessa kunna påverka våra katter idag?

Jag ville ta reda på hur det ser ut inom vår ras idag, därför satte jag mig ner och samlade information från PawPeds. Jag samlade ihop data för samtliga Maine Coon födda 2019.
Jag selekterade bort alla som hade mer än 10% som inte kunde följas ända bak till foundation. Jag samlade också in data från samtliga Norska Skogkatter samt Sibirer födda 2019.

Dessa tre är alla så kallade naturraser, vilket innebär att de är inte skapade raser, eller så kallade designer raser.


Vi vet alla att vi inom vår ras har en enorm genetisk flaskhals orsakad av de 17 syskonen vi kallar klonerna. Vi vet att många har höga värden men vi vet inte exakt hur det ser ut i jämförelse med t ex. katterna vi kallar utparning, de med lägre värden.

Först av allt samlade jag ihop all data. Efter detta började jag sortera datan och skapa diagram för att göra det hela mer visuellt och synligt.
COI i detta dokument innebär den totala inaveln bak spårad bak till foundation där mindre än 10% saknas.


Nedan ser du ett diagram som visar COI (den totala inaveln back till foundation) mot Klonerna för de insamlade katterna (MCO).

Som du kan se har vi det största klustret kring 33-37% i kloner, här ligger de flesta katterna idag.
Du kan också se att dessa också ligger i området för 13-20% i COI. Utparningarna, de MCO som ligger under 20% i kloner finns alla i området 5-10% i COI.

Klonerna versus COI, procenten för klonerna är i den vertikala axeln medan procenten för COI ligger i den horisontella axeln.

Clones vs COI

Jag tog också en titt på hur det ser ut inom rasen Maine Coon om du tar alla siffror från de ihopsamlade katterna gällande 5 generationer, COI och klonerna och lägger in dem i ett diagram för att få en bättre överblick av dem. Nedan kan du se hur detta ser ut.

In den vertikala axeln har du procenten för 5 generationer, COI och Klonerna och i den horisontella axeln har du antalet katter totalt. 
Du kan se här hur inaveln på fem generationer ligger längst ner i botten på 0% med några få undantag här och där. Klonerna och COI däremot följer varandra väldigt nära med ett par få undantag. Men också här kan du se att katter som anses vara utparning, under 20% eller lägre i kloner (vi kan också ta en titt på foundation, men jag gjorde inte det i detta exemplet, det kanske blir ett framtida projekt).

Numbers for 5 gen COI and Clones in Maine Coon

 Nästa sak jag gjorde var att jämföra MCO med de två andra natur-raserna Norsk skogkatt och Sibir.
Det är nu det blir riktigt intressant. Medan 80-90% av Maine Coon ligger i området kring 15% eller högre i COI, så ligger Sibirer mestadels kring 10% i COI som högst kring 11-12%, Norsk skogkatt ligger mestadels under 5% i COI.
Comparison of COI between MCO NFO and SIB

 

Jag gjorde också en jämförelse mellan klonerna på MCO och den enda katten de har Pans Polaris hos NFO. Mina tankar är att utveckla denna analys i framtiden och gå bak i tiden för att analysera hur utvecklingen gått hos de två raserna. 
Som du kan se ligger NFO långt under MCO som på något sätt normaliserats kring 35-40%, medan de flesta NFOs ligger någonstans kring 10-15%.
Clones vs Pan Polaris

 

Jag tog också en titt lite djupare och separerade katterna i grupper beroende på klonerna. 
Den första gruppen är de som anses vara utparningar, de som ligger under 20%.

Verikalt ser du procenten på Kloner och COI och horisontalt ser du antalet katter.
Clones under 20 COI compared to Clones cats considered outcross

 

Nästa grupp är katterna som ligger mellan 20-30% i kloner. Samma här, vertikalt är procenten i kloner och COI och horisontalt är antalet katter.
Clones 20 30 COI compared to Clones

 

Nästa grupp är katter från 30-35% i kloner, också här är vertikalt procenten i kloner och COI medan vertikalt är antalet katter. 
Clones 30 35 COI compared to Clones

 

Som du kan se blir det ganska tydligt när man tittar på dessa diagram att när Klonerna ökar så gör även COI det. Så klonerna påverkar absolut inaveln inom vår ras, även om de föddes för 40 år sen.

Till sist ett diagram som visar COI för de fyra olika grupperna.
Comparison of COI for different groups of percentage of clones

 

Av: Malin Sundqvist