Genetisk variasjon hos Maine Coon

 

Siden 2018 lanserte Genoscoper en ny DNA-test. Ved siden av den vanlige testingen på HCM1, SMA og PK-def og egenskaper, gir denne testen noe veldig kult: innsikt i det genetiske mangfoldet! Det måles tusenvis av gener som ender opp i en prosentandel som viser det genetiske mangfoldet til katten. Denne informasjonen er lagret i en database og kan nås via mycatdna.com. Du kan lese alt om denne DNA-testen i denne artikkelen "MyCatDNA".

En del av denne databasen er offentliggjort av eierne av kattene. Med de offentlige profilene til Maine Coons, var jeg i stand til å gjøre litt forskning for å skape mer innsikt i denne nye testen genetisk mangfold (%) og hvordan den forholder seg til våre konvensjonelle indikatorer.

?

Dette diagrammet nedenfor viser det genetiske mangfoldet til Maine Coon-rasen, som er mellom 28-42%. Det gjennomsnittlige genetiske mangfoldet til rasen er på 34,5 % på dette tidspunktet (22-1-2020). Når flere Maine Coons blir testet og lagt til denne databasen i fremtiden, kan gjennomsnittet og båndbredden til det genetiske mangfoldet endres. Diagrammet er basert på populasjon A* (forklart på slutten av denne artikkelen). Du kan se fra diagrammet at de fleste av de testede Maine Coons skårer mellom 32 og 39 % genetisk mangfold. Svært få Maine Coons scorer i ytre områder. Databasen inneholder Maine Coons fra hele verden, den inkluderer New Foundation-linjer, showlines, outcross og polydactyl Maine Coons. En ganske mangfoldig Maine Coon-database, som gir oss et godt bilde av mangfoldet i rasen vår.

GenDiv

 

Har Maine Coonen en sunn genetisk variasjon?

Maine Coon er en naturlig rase, så man kan forvente at den er mangfoldig. Selv om det ikke er mange nye Foundation Maine Coons lagt til rasen i dag, anses rasen fortsatt for å være mangfoldig. Mangfoldet avhenger av linjene det avles med. Noen linjer er mindre forskjellige enn andre, derfor er testing en god ting.

Hvis du har en mindre mangfoldig katt nå, ikke få panikk! Ved å bruke oppdretterverktøyet i MyCatDNA kan du finne spesifikke katter som kommer fra urelaterte linjer og kan forbedre det genetiske mangfoldet for ditt fremtidige avkom. En katt med lav genetisk mangfoldighet kan fortsatt være genetisk av stor betydning for befolkningen hvis genene ikke er relatert til majoriteten av rasen. Du kan enkelt forbedre det ved å velge riktig partner for fremtidige parringer og gjøre et stort hopp på bare én eller noen få generasjoner. Når flere katter legges til og settes på offentlig, jo mer interessant vil dette verktøyet bli. Det kan hjelpe en oppdretter å forbedre det genetiske mangfoldet som en del av avlsplanen deres, i tillegg til de konvensjonelle indikatorene som COI% (total innavlskoeffisient) og Clones%. Det legger til et nytt interessant perspektiv på informasjon som oppdrettere ikke hadde før.

Sammenligne forskjellige raser

.Når du tar en titt på Maine Coon-rasen sammenlignet med andre katteraser, kan du se at den er ganske høyt rangert på nr. 6 (Polydactyl) og 8 (ikke-poly). Som forventet er de naturlige rasene mer genetisk mangfoldige enn rasene som ble skapt av oppdrettere. Merk at dette kun viser medianen (gjennomsnitt). Hver rase har sin egen båndbredde, for noen raser er båndbredden veldig liten og for andre raser er den veldig bred

 
Median per breed

 

Er huskatten sunnere en Maine Coon Katten? 

 I Nederland er en vanlig tanke at en blandingsrase eller en huskatt er sunnere enn en stamtavlekatt på grunn av deres høyere genetiske mangfold. Vel, medianen til en huskatt er faktisk litt høyere enn medianen til en Maine Coon. Båndbredden til en huskatt er mellom 35-42 % (vist nedenfor i oransje) og for en Maine Coon mellom 28-42 % (vist nedenfor i blått). MEN avhengig av oppdretterens mål og linjene oppdretteren jobber med, er det definitivt mulig å avle fram Maine Coons som har minst like mye genetisk mangfold som en blandingsrase eller en huskatt. Maine Coons som har et genetisk mangfold høyere enn 35 % har nådd det punktet. Det er klart at en oppdretter som jobber med stamtavlekatter har mer kunnskap om linjene og kvaliteten på genene når det gjelder helse enn en oppdretter som ved et uhell ble gravid av en nabos katt vi ikke vet noe om. Noe som kan gjøre valget for en stamtavlet Maine Coon enda tryggere enn en huskatt, hvis forfedres historie er ukjent og hvor ingen helsetester blir utført.

 

GenDivMCO

 

Hvordan kan du bruke genetisk variasjon i ditt avlsarbeid? 

Da jeg lærte om denne testen, var mitt første spørsmål: hvordan forholder det genetiske mangfoldet seg til innavlsnivåer? Du kan forvente å se et høyere genetisk mangfold av katter som har lave innavlsnivåer. Men er dette sant for hver katt? Jeg måtte finne ut av det ved å forske på de offentlige Maine Coon-profilene på mycatdna.com. Jeg slo opp stamtavlenavnene i Pawpedsdatabasen for å finne informasjon om innavlsnivåer og kloner. Så har jeg laget diagrammene for å visualisere sammenhengen mellom indikatorene vi bruker:

total COI %

innavl på 5 generasjoner og 10 generasjoner

klonene

Nedenfor er resultatene for hver indikator og korrelasjonen med genetisk mangfold. Alle disse diagrammene er basert på populasjon B*.

Genetisk variasjon i forbindelse med COI (Total innavl)

La oss ta en titt på hvordan det genetiske mangfoldet forholder seg til den totale innavlskoeffisienten (COI%). Du kan se den grønne linjen, som viser gjennomsnittlig COI versus genetisk mangfold (%). For eksempel har en Maine Coon som har et genetisk mangfold på 39 % (disse resultatene er avrundet) en gjennomsnittlig COI på 5 %. Og en Maine Coon med et genetisk mangfold på 31 % har en gjennomsnittlig COI på 19 %.

De gule og blå linjene viser båndbredden der COI% kan være på individnivå. Den viser at det er minst én Maine Coon som har et høyt genetisk mangfold på 38 % og som også har en høyere COI enn du forventer: 15 %. Den gule linjen viser også et eksepsjonelt resultat av en katt som har et lavt genetisk mangfold på 30 % og har en COI på 0 %. Hvordan kan dette skje? En katt med 0 % innavl eksisterer ikke, men (Nye) Foundation-katter er registrert som sådan, siden vi ikke kjenner deres foreldre og innavlsnivå. Dette viser at sannsynligvis ikke alle New Foundation-katter (COI 0%) er genetisk mangfoldige. Men denne testen kan bevise om de er det! Denne spesielle katten har sannsynligvis beslektede foreldre (høy COI), men kan fortsatt være veldig urelatert med flertallet av de andre kattene og bringe inn nye gener til befolkningen.

Den svarte stiplede linjen viser hvor mange Maine Cooner som faller inn i kategorien genetisk mangfold. De ytre kantene har ikke så mange testresultater for å trekke pålitelige konklusjoner her. Men trenden (grønn linje) er veldig synlig. Det er med andre ord en sammenheng mellom COI og det genetiske mangfoldet, men det er ikke like forutsigbart, siden det finnes unntak.

Du kan gi generelle spådommer her: En Maine Coon med COI på 15 % har sannsynligvis et genetisk mangfold på mindre enn 35 %, men du kan se fra den blå linjen at 38 % fortsatt er mulig også. Maine Cooner som har lavere innavlsnivå enn 10 % vil sannsynligvis ha et genetisk mangfoldsnivå mellom 36,5 og 40,5 %. I en lav COI% stamtavle er det i dag ofte en eller flere New Foundation-katter som er ansvarlige for de lave tallene. Men det genetiske mangfoldet avhenger av det genetiske mangfoldet til New Foundation-katten og hvor urelaterte disse genene er til linjene du blander dem med. Denne testen legger til ny informasjon om det genetiske mangfoldet til den nye linjen og om den faktisk tilfører noe nytt til rasen

.

GenDiv vs COI

 

Genetisk variasjon i innavl og linjeavl

Så vi har sett nærmere på de totale COI-nivåene, men hva med innavlsnivåene som er nyere i stamtavlen? Jeg har lagt til to kategorier her. Innavlsnivået innen 5 generasjoner, som viser hvor beslektede kattene ser bare på de siste 5 generasjonene. Den andre er linjeavlen som ble gjort i de siste 10 generasjonene, hvor mange doble forfedre finner du der? Selv om det ikke er mange eksempler på ekstrem innavl i databasen for å trekke gode konklusjoner fra dem, kan du likevel se i diagrammet under, at for å være på den høyere siden av genetisk mangfold, er det lurt å beholde innavlsnivåene på de siste 10 generasjonene av dine fremtidige parringer under 2 % (resultater > 34 %) eller fortrinnsvis under 1 % (resultater > 37 %). Når det er sagt, kan en Maine Coon med 10 generasjons innavlsnivå på 6 % fortsatt ha et genetisk mangfold på 38 %. Sjansene er små, men det skjer. Jeg antar at dette var den heldige katten som arvet de ikke-relaterte delene til de beslektede foreldrene.

GenDiv vs Inbreeding

I tilfelle du ikke allerede var klar over at innavl ikke er en god idé helsemessig, hjelper oppdretterverktøyet deg med å visualisere resultatene når du planlegger å parre beslektede katter.

Eksempel 1:

Bror – søsterparing øker COI med 25 %. Hva skjer med det genetiske mangfoldet når man planlegger en slik parring (som ikke anbefales)? I oppdretterverktøyet kan du matche profilen til Chelles of Macadamia (genetisk mangfold på 39,2%) med broren Lyon av Macadamia (genetisk mangfold på 37,8%). (Merk at bror og søster har en forskjell på 1,4 %, noe som viser at ikke alle søsken har samme genetiske mangfold.) Kattungene deres forventes å ha et genetisk mangfold på rundt 29,7 %. En nedgang på 8,8 % i genetisk mangfold. Du får dem ikke mye lavere enn det! Tydeligvis en veldig dårlig idé.

 Eksempel 2:

Besteforeldre – barnebarnsparing øker COI med 12,5 %. Vi tar profilen til Chelles of Macadamia (39,2%) igjen, og denne gangen velger vi hennes bestefar So Out Coons Mirai (38,5%). Begge kattene har et meget godt genetisk mangfold. Det forventede genetiske mangfoldet til kattungene deres vil være rundt 34,9 %. En nedgang på nesten 3,95 % i genetisk mangfold på bare én generasjon. Det virker som et lite tall og et lite skritt, men ikke ta noen prosent lett. Den tar deg rett til den andre siden av diagrammet. Husk at båndbredden til den testede Maine Coon-populasjonen kun er 14 % (mellom 28-42 %), så en nedgang på 3,95 % betyr at du vil miste 28 % av deres genetiske mangfold i ett trinn!

 

Genetisk variasjon 

Merk at mycatdna-databasen ikke holder styr på noen familieforhold. Forutsigelsen av det genetiske mangfoldet for avkommet er utelukkende basert på å sammenligne genomene. Hvis det forutsagte genetiske mangfoldet er lavere enn begge foreldrene, betyr det at genomet deres stort sett er det samme (og de er sannsynligvis relatert).

På kartet over genetiske relasjoner av testresultatene kan du se alle kattene av rasen og hvordan de klynger seg sammen når genomene deres har likheter. Tenk på dette: når du har en Maine Coon med et høyt genetisk mangfold, la oss si 40 %, men det vises i grafikken i midten av den blå klyngen av prikker. Det betyr at du vil ha vanskelig for å finne en god match for å forbedre det genetiske mangfoldet ytterligere, siden de fleste av de andre kattene er nær din og deler det meste av det samme DNA. Du må lete etter linjer i ytre områder for å finne urelaterte treff, for å fortsette et høyt genetisk mangfold for fremtidige generasjoner.

Overraskende nok viser grafikken nedenfor at de lange tamhårene og de blandede Maine Coon-kattene alle er i samme gule klynge. Viser at deres DNA er forskjellig fra Maine Coon-rasen, men innenfor denne blandingskategorien er det ikke så mye mangfold i det hele tatt.

Legg også merke til at Polydactyl Maine Coons (rosa prikker) ser ut til å være veldig forskjellige. Polydactylene er registrert som en egen rase i Mycatdna og har sin egen median på 35,9%, som er 1,4% høyere enn en ikke-poly Maine Coon (34,5%).

 
 

Genetisk variasjon variasjon i forbindelse med klonene

Hvordan er det genetiske mangfoldet relatert til klonene? Vi vet at en høy kloneprosent betyr at du har mange av de samme forfedrene (kloner og bak dem topp 5). Når du ikke vet om klonene, vennligst les mer om det i artikkelen min "Klonenes innflytelse" først.

Se på diagrammet nedenfor. Når du avler ut kryssende katter ved å holde klonene under 20 %, vil kattene mest sannsynlig alle ha et genetisk mangfold høyere enn 36 %. I gjennomsnitt er de enda høyere enn 38 %. Noe som er veldig gode nyheter og et bevis for alle utcross-oppdrettere, at du faktisk jobber med et høyere genetisk mangfold med outcross-linjer. Selvfølgelig visste du det allerede, men det er godt å ha noen bevis!

Når du vet at den gjennomsnittlige kloneprosenten er rundt 35 %, viser dette diagrammet at flertallet av disse kattene er på venstre side av diagrammet, og har et genetisk mangfold under 35 %.

Så jeg tror vi kan si at det er en sammenheng mellom det genetiske mangfoldet og klonene. Det som fascinerer meg er spørsmålet hvorfor disse linjene er mer buede? Det forrige diagrammet over COI viste en mer rett linje. Jeg har ikke funnet noe svar ennå.

GenDiv vs clones

 

Genetisk variasjon i hvert land

Dette er et morsomt diagram, men det er også det minst pålitelige diagrammet av alle. Siden noen av landene bare har svært få katter testet, kan vi ikke trekke konklusjoner ennå. Dette diagrammet viser bare landene som har minimum 3 katter i den offentlige databasen. Dette diagrammet er basert på populasjon C*. Landet der katten ble født (og hvor oppdretteren befinner seg) er landet der katten regnes for.

Den svarte linjen viser hvor mange katter den inneholder og dermed får du et mer pålitelig bilde for landene som har testet flere katter.

Som forventet finnes Maine Coonene med det høyeste genetiske mangfoldet i USA, ettersom New Foundation-katter som kommer med nye gener kommer alle fra USA (eller CA). Men du kan se at de også har ganske mange katter med et lavere genetisk mangfold, noe som mest sannsynlig skyldes at amerikanske oppdrettere importerer mindre mangfoldige katter fra utlandet.

Du kan også se at Sverige gjør det veldig bra med å holde det genetiske mangfoldet høyt. Av alle landene på venstre side stikker Russland seg ut med et lavere genetisk mangfold på i gjennomsnitt 33 %. I løpet av min forskning har jeg lagt merke til at de fleste av de russiske kattene som er i mycatdna-databasen nå eies av amerikanske oppdrettere, noe som sannsynligvis vil bringe det genetiske mangfoldet ned innenfor avlsprogrammene deres. Dette kan sees i fremtidige testede generasjoner fra amerikanske oppdrettere.

GenDiv per country

Hvis du tar ut landene som har mindre enn 12 katter testet, sitter du igjen med de 5 beste landene som har flest katter testet innenfor mycatdna. Dette diagrammet er basert på populasjon D*.

GenDiv per country top 5

 

Konklusjon

Det genetiske mangfoldet viser seg å være en lovende ny indikator. Siden tilfeldigheter også spiller en rolle hvordan genene arves av avkommet, er det mindre forutsigbart enn de vanlige indikatorene som COI, Clones og Top5. Det kan være mer utfordrende å integrere dette i oppdrettsprogrammet ditt. Med lave innavlsnivåer sikter du mot høyere mangfold, men med denne testen vil du faktisk KJENE kattens genetiske mangfold. Denne testen er saklig og derfor mer pålitelig enn de andre indikatorene, så den har absolutt mye verdi. Mycatdna-nettstedet gir oss oppdrettere muligheten til å holde styr på den genetiske helsen til hele rasen.

Selvfølgelig må vi ikke stirre blind på mangfoldet alene, men mangfold betyr ikke nødvendigvis at katten har sunne gener. Du kan fortsatt ende opp med en høy genetisk mangfoldig katt som har arvet feil gener som roter til ting. Den genetiske informasjonen skal heller aldri erstatte noen HCM/PKD-test med ekko, HD/PL-test eller andre kliniske helsesjekker utført av en veterinær eller spesialist. Denne DNA-testen er bare en liten del av de totale helsetestene som en oppdretter anbefales å gjøre for en Maine Coon.

Men jeg må si at jeg er en fan av denne testen og veldig entusiastisk over den positive effekten avlsverktøyet kan ha i fremtiden, spesielt når flere katter blir lagt til. Det kan være morsomt (eller skummelt, avhengig av hvilken retning det går) å følge trendene for de kommende årene.?

Befolkning og kilde

På nettstedet til mycatdna har jeg tatt hele populasjonen av Maine Coons (inkludert polydactyl) fra de offentlige kattene. Det er mange flere Maine Coons testet, men profilen deres kan ikke sees av meg, så jeg kunne bare jobbe med de offentlige kattene. Den 22. januar 2020 var bestanden av offentlige Maine Coons 288 testresultater. Fra disse kattene har jeg sjekket stamtavlen deres i Pawpeds-databasen for å søke etter informasjon om COI, innavl på 5, 10 generasjoner og klonene. Jeg kunne finne 212 av kattene i Pawpeds-databasen. Fra de 212 kattene noterte jeg også deres fødeland. For de 76 kattene som ikke ble funnet i Pawpeds, ga deres mycatdna-profil meg informasjon om fødelandet.

 

*Brukte populasjoner vist i diagrammene i denne artikkelen:

Befolkning A: 288 Maine Coons Totalt offentlige Maine Coon-profiler på mycatdna.com 22.01.2020 (polydactyl inkludert)

Populasjon B: 212 Maine Coons Populasjon A minus de 76 kattene som ikke ble funnet i Pawpeds-databasen

Populasjon C: 277 Maine Coons Populasjon A minus kattene som ble født i land der bare én eller to katter er publisert

Populasjon D: 221 Maine Coons Populasjon A minus kattene som ble født i land der mindre enn 12 katter er publisert

Skrevet av: Debbie Sprenger

Oversatt av : Ragndhild Fenne Birkelid. 

 

MyCatDNA by Genoscoper
Revolutionary genetic screening

 
mycatdnalogo 

 

I denne artikkelen vil jeg gi den en forklaring på MyCatDNA, nedenfor ser du en link hvor du kan bestille tester og en kort introduksjon. Dette er en ganske omfattende test som det vil ta en stund å få svar på, så vær sikker på at du sender testen inn i tide. Jeg gjør det oftest direkte når jeg får kattungen hjem eller har bestemt at den skal bli værende i oppdrettet.

Noen eksempler på katter du kan se testene til: 

Dagdrivarn HickoMissChampagne
Magyl Broder Tuck
Trollungen Million Dollar Baby

Bestill testene dine her

Hvordan testet:

 1. Plasser orderen din.
 2. Vent til du mottar test kittet, dette kan ta en stund. Wait a
 3. Når du har fått test kittet ditt, og klar til å ta testen på katten, les instruksjonen godt. 
 4. Ikke glem å aktivere test kittet og skriv  ned aktiveringskoden på ett papir. 
 5. Ta testen (noen registreringsforbund krever at du går til en veterinær, slik at de kan signere og stemple test papirene.) Om du ikke trenger dette, kan du gjøre det selv, bafre følg instruksjonene for å unngå misforståelser.
 6. Sett på kode klistremerkene på hver svaber for å forsegle dem og også ett klistremerke på test papiretm putt alt i konvolutten.Send it to the lab.
 7. Vent så vil du få en email når laboratoriet mottar testen.
 8. Etter ett par uker (3-6, vil du motta en e-mail som sier at test resultatene er klare.
 9. Logoen til MyCatDNA og du kan se etter resultatet .

https://www.mycatdna.com/en/how-it-works/

Hva du får i testen : 

Når du tester med MyCatDNA får du en haug med svar om din katt sitt DNA, for eksempel : 

 • Mer en 40 lidelser (Fokuset vil være på de som er relevant for din rase, men du vil se alle resultatene på alle testene. 
 • Mer en 20 egenskaper som farge, blod gruppe, hår type og mye mer. 
 • Du vil se kattens slektskap, individuelt og sammenlignet med andre katter av din rase.
 • Du vil få tilgang til Oppdretter verktøy, hvor du kan se etter en potensiell partner og se etter den friskeste partneren basert på testene som er tatt. .

Sammendrag 
Lidelser
Blodtypety
Egenskaper 

Genetisk Mangfold  
Genetisk Forhold  
Oppdretter verktøy

Oppsummering

Når du først får en test på en av dine katter, vil du se en oppsummering, tre tester vil vise i korte beskrivelser, men først noen konfigurasjoner du bør gjøre.

Om du trykker på katten din sitt navn, vil du få en oppsummering av katten slik bildet nedenfor viser. Hjertet er oppdretterverktøyet og katten mellom nr 1 og 2 vil vi komme tilbake til senere.

 1. Sett opp deling av testen, se på neste bilde for mer informasjon om dette.
 2. Print ut en rapport, du kan få resultatet i PDF, som du kan printe ut eller lagre på dataen din. Du kan sende inn PK, SMA og HCM til Pawpeds om du ønsker dette.
 3. Her kan du skrive inn litt forskjellig informasjon om katten, personlig så skriver jeg på min hjemmeside link til stamtavle , da jeg føler det er mest nyttig om folk ønsker å komme i kontakt med meg. 

catsettings1

Når du først får resultatet på testen, vil ikke katten din ligge åpen i basen for alle. 

 1. Se på denne boksen her for å få din katt synlig for alle som ønsker å se.
 2. Nedenfor er linker til å dele resultatet med, først epost med link, neswte er link du kan bruke på hjemmesiden, facebook eller andre plasser, den siste er en link til å dele direkte på facebook. Jeg har faktisk aldri prøvd denneda jeg alltid bruker den i midten. 

catsettings2


Slik ser det ut når du først kommer inn på din katt, om katten er fri for alle genetiske risikoer. 
mycatdnasummary1stpage

Om det er noen genetiske risikoer vil du se dette i den første oppsummeringen, du kan også gå på lidelser for å se mer på risikoene, som også sier hvilke type risikoer det er snakk om. Som du ser in eksemplet nedenfor er denne hannen en bærer av PK genet og er ikke i risiko til å være syk. Han kan bære genet til sine avkom, som ikke helelr vil være syke så lenge han blir parret med en hunnkatt som ikke også selv er bærer, og avkom da arver to kopier. mycatdnasummary1stpage2

Om det er en lidelse katten er i risiko for å ha vil du se dette på første siden i lidelse firkanten.
mycatdnadisorder frontatrisk1

 

Lidelser

Når du kommer til en av dine katter sin side, klikk på lidelser og du vil se en liste og en firkant på toppen som forteller deg om det er noen lidelser som er funnet.  Du vil se lidelsene sin relevanse for oppdrett på toppen, og deretter nye lideser som potensielt kan være en risiko og avle på, og deretter på slutten vil du se en firkant med ett pluss teng, om du trykker på dettekan du se lidelser for andre raser og resultatet av disse som gjelder din katt. Det burde ikke være noen overaskelser her, men det er godt vi har de med, vi kan jo aldri vite.

Som du kan se nedenfor er ikke denne katten en risiko for noen av testen sine lidelser og helt på bunnen er engrønn firkant for lidelser som er relevangte for rasen.re with a plus-sign to the right, if you click there you can see all disorders relevant for other breeds and the resu

Grønn er inen lidelser funnet

Orange betyr at katten er bærer  
Rød betyr at katten er berørt eller er i risiko til å bli berørt av en lidelse.mycatdnasumdisorders1

Her har du en katt som er bærer, denne katten er bærer av PK, han vil ikke være syk selv, men kan bære genene og bringe de videre til sine avkom, det er viktig at denne katten blir parret med en katt som ikke er bærer. 
mycatdnasumdisorders2

 

På dette bildet kan du se en katt som er i risiko for en sykdom, dette er hvordan det da ser ut

mycatdnadisordersatrisk2

 

 Når du er inne på lidelse seksjonen vil du se en liste av lidelser, du kan klikke på raden, når du ser en pil nede til høyre og litt mer informasjon vil vise. Du vil også se en link til ett PDF dokument som forteller deg mer om lidelsen. 
mycatdnadisorderpdf

 

Blod type

Denne katten er A blod, og bærer ikke noe b blod

bloodtypenn

Denne katten bærer b blod, denne katten kan bære b blodet videre til sine kattunger, men det vil aldri by på problemer. 

bloodtypenb

Her ern en katt som er B blod, om dette er en hunnkatt, vil kattungene trenge å bli hånd matet og ikke die mor de første 16 timene etter fødselen for å unngå problemer.bloodtypebb

Lidelser du får opp en pil på på høyre side på linja med blod type, kan du trykke å få ut mer informasjon påog kan lese mer om blod typer. bloodtypefoldoutprocent

 

Statistikk for  Maine Coon 
 N/N - A Type 79,30% 
 N/b - B Carrier 20,10% 
 b/b - B Type 0,60% 
Fra katter registrert i  MyCatDNA (dagen artikkelen ble skrevet er det registrert 333 testwede katter)
2020-04-09

Egenskaper

Det er enda noen egenskaper som man ikke kan teswe for, selv om man forsker på flere av de .

Noen av egenskapene vi ikke har tester for idag:
Sølv, forskjellige mønster som klassisk tabby, makrell, spotta, ticked og Wideband (golden, shaded, shell)  

Det er pågående  forskning på flere disse og kanskje vil vi en gang i fremtiden få en test på dette.  

Testene vi kan få svar på er : 

Farge Locus B: Sjokolade og kanel
Farge Locus C: Masket og albinisme
Farge Locus A: Agouti and Charcoal 
Hvite  Birman hansker
Farge Locus E: Sorell
Farge Locus E: Amber
Farge Locus D: Dilusjon (blå og creme
Farge Dominant Hvit og hvit spotta (KIT-genet)

Pels farge

La oss fortsette til pels fargen. .

traitscoatcolor1

 

Pels type 

Som du kan se nedenfor er det flere forskjellige typer pels på en Maine Coon , vi ser oftest M3 og M4 noenganger en av hver osv.

  • Langt hår
  • M4
  • M3
  • M2
  • M1
 • Krøllete hår som Selkirk Rex
 • Krøllete hår som  Cornish og German Rex katter

Hos MAine Coonen viser statistikken nedenfor de forskjellige pelstypene som er å finne hos en Maine Coon. Du vil se en N i skjemaet, men det betyr ikke at katten er korthåret, det er enda noen pelsvariasjoner som man ikke har funnet 

 M4/M4  35,20%
 M3/M4  41,80%
 M3/M3  18,40%
 N/M4  2,10%
 N/M3  2,50%
Fra katter som er teswtet med MyCatDNA (dagen artikkelen er skrevet 333 katter testet) 2020-04-09

 

traitscoattype1

Morfologi

Det er idag tre tester som du vil se nedenfor: 

 • Kort hale , T boks mutasjon
 • Polydactyl
 • Kort hale, HES7 mutation

traitsmorphology

 

Genetisk Variasjon

Genetisk variasjon kan du se og sammenligne med dine andre katter med å se  "My other cats within breed" for å bytte katt. Da må alle dine katter være testwet i MyCatDNA. 

geneticdiversity1

 

Genetisk slektskap

Hver testa katt viser som en prikk på en graf, du vil se din egen katt som en blå sirkel. Denne grafen viswer deg hvor tett beslektet din katt er ihht til den gruppen katter som er testet.  Om du tar musepekeren og drar den over så vil du få opp navn på endel katter som din katt er i slekt med. 

geneticrelationships1

Oppdretter verktøy

Oppdretter verktøyet er veldig interessant, det er viktig at oppdrettere husker å sette sine katter som kastrater for at det skal være interessant og nyttig å bruke.  Nedenfor en printscreen fra en av mine katter.  tool for all breeders. 

breedertool

 

Så tilbake til katten som jeg nevnte i begynnelsen.

manage1

Denne er nyttig når du vil flytte testen på en katt til noen andre. Kanskje flytter katten til en annen oppdretter som kan ha nytte av all informasjonen.  Klikk på katten og fyll inn mail adressen til den personen du ønsker å flytte katten over til, klikk submit og alt er ordnet.

manage2


Jeg håper du likte denne artikkelen, det er mye mer om dette temaet, men jeg tror dette dekker det meste       

Skrevet av : Malin Sundqvist

 

Oversatt av : Ragnhild Fenne Birkelid. 

Maine coon katten er en generelt frisk rase, men som i alle andre katte raser, er det noen genetiske sykdommer som vi bør være oppmerksomme på. 

Hypertrophic cardiomyopathy

Hypertrophic cardiomyopathy, HCM, er en hjerte sykdom, som oppstår hos endel katteraser, inkludert Maine Coon. Den gjør slik at hjerteveggen blir tykkere, gjør blodpasseringen til hjertet mer problematisk. Ved en ultralyd undersøkelse, kan man se om katten er berørt eller ikke. Desverre finnes det ikke noen kur for denne sykdommen idag. Katten vil dø før eller senere av hjertefeil eller blod propp. 

Siden feilen er progressiv, kommer den ofte frem når katten er ett par år. HCM blir ofte oppdaget på katten når den er 2-3 år gammel, men det kan ta enda lenger tid før man ser at den er berørt. Dette er hvorfor det er så viktig å hukse at å ta en hjerte test på katten når den er ung, ikke er noen garanti for noe. Katten kan utvikle sykdommen senere. Jeg ser ofte katter med kun en HCM test som er gjort når katten er 1 år. 

Hvordan sykdommen oppstår er enda ikke oppdaget. Siden forskning viswe4r at det har noe å si med ett dominatn gen med en ufullstedning penetrasjon å gjøre. Om dette er fremtidens forskning, vil tiden vise. 

Ved å ta regelmessige ultralyd undersøkelser av kattene du burker til avl, reduserer vi risikoen for HCM sykdommen skal fortsette i generasjoner. Siden januar i 2005 har Maine Coon Katten hattt helseprogram mot HCM. (for ett par år siden overtok PawPeds all administrativt i forbindelse med dette) 

Mer å lese om HCM her: !

 

Hofte dysplasi

Om du eier en hund, kjenner du nok igjen begrepet HD - Hofte Dysplasi Denne genetiske defekten er også å finne på katter. Maine Coon rasen har oppdrettere over hele verden funnet HD i sine linjer og tatt tak i å forminske problemet. Normale hofter

Hofter med grad 3 – Severe HD 

 

HD betyr defekt på hoftene slik at hoftekula ikke passer skikkelig in i sokkelen. På bildet til høyre , er hoftekula nesten helt på utsiden av sokkelen, det er en veldig grunn hofte. Dette er også den mest graverende graden av HD. KAtter med mild HD kan leve lenger uten å ha problemer, mens alvorlig grad av HD, kan bety at katten kan få vanskeligheter med å bevege seg, smerter, inflamasjoner i leddet. Det er mulig å operere en katt som har mye problemer med HD og resultatet er som oftest bra. HD er satt opp i en skala fra Normal til grad 3 (Severe HD) Avle på grad 1 er ok så lenge man velger partner med normale hofter. 

I januar 2000, startet den svenske Maine Coon-Katten raseringen opp med å registrere HD for å få en statistikk på forekomsten av dette. Oppdrettere begynte å røntge sine katter tidligst ved 10 mnd alder, men alltid før de ble parret, og sendte inn sine bilder til Per Eksell for avlesning. 

Les mer om helseprogrammet mot HD her.

Resultat og statistikk fra helseprogrammet som er publisert regelmessig. Noen eksempler fra registeret i 2012 nedfor: 

Katter som er testet .

2988

Avkom fra foreldre , hvor begge har ukjent hoftestatus

Avkom hvor begge foreldre har kjent hofte status

Normal:    1902 (63.7%)

Borderline:  127 (4.3%)

Grad 1:     571 (19.1%) 

Grad 2:     295 (9.9%)

Grad 3:      93 (3.1%)

Normal:     650 (58.9%)

Borderline:   43 (3.9%) 

Grad 1:     221 (20.0%)

Grad 2:     139 (12.6%)

Grad 3:      50 (4.5%)

Normal:     454 (76.0%)

Borderline:   22 (3.7%)

Grad 1:      82 (13.7%)

Grad 2:      32 (5.4%)

Grad 3:       7 (1.2%)

(Tidligere hadde vi med borderline, denne er gått ut hos oss nå. ).

Ny statistikk fra 2019, nederst, kan du se statistikken på foreldre sitt resultat og også i tillegg se statistikken på avkom sitt resultat. Som du kan swe, om man parrer normal-normal vil 70% av avkomma du får bli normale, 20% fikk den gamle betegnelsen borderline eller grad 2 og kun 10% fikk grad 2 og 3. Om man ser på statistikken hvor foreldre har ukjent status, ligger tallene på rundt 55-58% normal, 25-28% fikk gamle betegnelsen borderline eller grad 1 og rundt 20 % fikk grad 2 og 3. 

HD STATISTIK

HD er så langt vi vet nedarvet recissivt, polygenetisk. Dette betyr at to katter med normale hofter, kan få avkom med HD og omvendt at to katter med HD kan få avkom med normale hofter. Det er derfor viktig å ta røntgen av hoftene på hver generasjon for å minimalisere risikoen for HD. Forskning på hund har forekomsten av HD minket betraktelig etter at de innførte HD på enkelte utsatte raser.

PK

 Klikk her for å lese mer om PK

SMA

Klikk her for å lese mer om SMA

B-blod

Det finnes tre blodtyper når det kommer til aktter, A, B og AB. Den mest vanlige blodtypen er A som er dominant og forekommer i alle raser. Blodtype B er relativt vanlig i enkelte raser.

 

Trenger vi egentlig å teste blodgruppe på våre Maine Cooner? For ett par år siden ville jeg sagt nei, absolutt ikke, det er ingen poeng i å gjøre det, MEN så begynte ting å skje og blodtype B og bærere begynte å bli mer vanlig. Noen studier gjort på Tyrkisk VAn sier at det er bedre å ha noe b blod bærere en kun A av noen grunner. 

Å ha en B blod hunnkatt er ganske hardt etter min personlige mening, og man bør forsøke å unngå det. 

Blod type A, B , AB og også A(b) DNA er mulig å legge til hos PawPeds. For å unngå misforståelser når det kommer til resultatet av blod testen, vs DNA test har den internasjonale betegnelsen nedenfor blitt lagt til hos PawPeds. 

 

N/N (ikke bærer av blodgruppe  B) 

A/A Ikke bærer av blodgruppe B 

N/b (bærer av blodgruppe  B) 

A/b Bærer av blodgruppe B 

b/b (homozygous for blodgruppe B)katten her blodtype  B

N = Normal

 

Statistics from 2010:

Type B

Type AB

Total testet

Maine Coon

4%

0%

25 

 

Statistikk fra 2018 (Katter testet via MyCatDNA):

Type B

Type N/b or  A/b

Total  testet

Maine Coon

0%

1,1%

37 

(Statistikken her er gjort før jeg testet min egen jente som viste seg å være type B, så statistikken er ikke lenger helt på 0% lenger. )


Skrevet av: Malin Sundqvist
Dagdrivarn (www.dagdrivarn.se)

Oversatt av Ragnhild Fenne Birkelid.