Om jeg skulle forklare det enkelt, det er kun to farger en katt alltid, alltid har og de er : 

  • Grunnleggende farge

  • Ett mønster , tabby, mackerel, spotted eller ticked, (det kan faktisk være to, men dette vil vi gå gjennom senere)

Deretter har vi flere forskjellige arvefaktorer som avgjør hvordan katten vil se ut til slutt. Men i denne omgang skal vi kun se på grunnfargen og agouti som er avgjørende på hvordan mønsteret vises eller skjules.  Med å begynne fra begynnelsen og glemme bort alle andre faktorer som forandrer fargen hos katten er det lettere å lære seg alt rundt fargen på katten. Vi lærer nedarvingen fra begynnelsen og bygger videre på del for del.

Grunnleggende farge

Den grunnleggende fargen på en katt er alltid sort eller rød, så en katt har alltid anlegg for sort , rødt eller begge deler som man ser hos skilpaddefargede katter. 

De genetiske betegnelsene er:

Sort = o

Rød = O

Sortskilpadde = Oo

De grunnleggende fargene er kjønnsrelaterte, som betyr at de nedarves på X kromosonet. Som vi vet (om vi ikke sov på skolen) , er egga alltid X og spermen avgjør kjønnet ved å enten være X eller Y.

XX - jente

XY - gutt

Som du kan se ovenfor, får guttene alltid fargen sin fra mor (de har kun en X),.

Jentene, på den andre siden, får fargen sin fra både mor og far, dette er også grunnen til at jenter kan ende som skilpadder, både rød og sort. 

Husk at vi nå KUN snakker om de grunnleggende fargene rød og sort. Om vi tar eksempelet ovenfor med Sort og Rød, kan vi se de genetiske forskjellene mellom hann og hunn.

 

De genetiske betegnelsene er : 

For hunner

Sort = oo

Rød = OO

Blacktortie = Oo

For hanner:

Sort = oy (y på grunn av hannen har XY og derfor ingen farge på Y))

Rød = Oy

Dette gjelder alle katter, uansett om de er blå, creme, rød, sort, forskjellige skilpadder, med eller uten sølv, med eller uten hvit, med eller uten mønster. Disse to er den grunnleggende fargen og en av disse er alltid å finne hos en katt, eller kanskje to av de om det er en hunn. 

 

Agouti

Nå , la oss gå videre til neste del, som jeg sa tidligere, alle katter har ett mønster eller to , men vi vil ikke diskutere dette i denne delen, jeg vil beskrive forskjellige mønstre senere. I denne delen vil jeg kun snakke om Agouti genet, det er dette som avgjør om katten sitt mønster er synlig eller ikke. Men før vi begynner på dette, tenker jeg det er greit med en rask gjennomgang av hva dominant og recissivt faktisk er. 


Dominant eller recissivt

Anlegget nedarves i par og kattungen kommer til å arve en av disse genene fra sin mamma og en fra sin pappa. Husk å gå tilbake her om nødvendig. Jeg kommer steg for steg til å visuelt tegne opp arvegangen slik at det vil være lettere å se dette for seg i videre artikler. Jeg vil også fra begynnelsen si om det er dominant eller recissivt. 

Dominant trekk
Må bli sett i en av foreldrene for å føres videre, og kan derfor ikke være skjult. 

Det dominante trekket , trenger derfor kun ETT sett for at det skal synes. 

Recessivt trekk:

Kan være skjult for a recessive gene to be seen, for at dette genet skal synes, trenger man altså to kopier. Så om katten kun har en kopi, er ikke det nok til at du vil se det. Ett recissivt genkan bære skjult lenge og vel før det plutselig dukker opp igjen.

Nå så ska vi etter ett sidespor for å få greie på grunnkunnskaper, gå inn på Agouti, dette er det som avgjør hvorvidt katten har mønster eller ikke. Agouti/Non-agouti i hverdags tale er mønstret eller umønstret eller mønstret/solid. Agouti = A

Non-agouti = a

A/A Homozygot agouti

Alle avkom vil bli mønstret (agouti)

A/a Heterozygot agouti

Avkom blir enten agouti eller non-agouti. Avhenger av om partner erA/A or A/a

a/a Homozygot for non-agouti

Om katten blir parret med en non-agouti, vil alle avkom også bli non-agouti.

Her må du huske at i noen farge sammenheng er denne mer eller mindre transparent, spesielt hos røde eller creme. Sølv og blå kan også virke noe transparent spesielt i visse aldersgrupper. Dette gir deg mulighet til å se om katten har mønster, selv om den er non-agouti (ikke mønstret). 

Jeg sammenligner rødt med beis og sort som en vanlig malerfarge. Om du maler en bredde med en beis, vil du alltid kunne se det underliggende mønsteret, men om du maler en stripe med vanlig maling, vil du ikke se mønsteret gjennom fargen. For å sammenligne , så oppfører rød fargen seg likt en beis og sort fargen likt en vanlig maling. 

 

 

Her er ett godt eksempel på en solid rød katt med en ganske klart og tydelig mønster. 
Dagdrivarn Prince Mozez som er aa (non-agouti).

2007 06 01 56

Her lurer du kanskje på hvordan du ser om katten har ett mønster eller ikke når den er rød eller creme? Det finnes en måte å se dette på, om vi kun har rødt eller creme, er det enkelt, om du i tillegg får inn sølv er det noenganger vanskeligere og kan også være temmelig vrient enkelte ganger. Mange ganger må en DNA-test til for å kunne bli helt sikker på om katten er agouti eller non-agouti når man har med disse fargekombinasjonene å gjøre..

Nedenfor er to røde katter, på den venstre siden, en rødtabby (mønstret), og på den høgre siden en solid rød.

 Keilir 8veckor 11 Lilleman 8v 06 

Agouti – Her kan man tydelig se att katten er lys i ørene og ørekanten, den har tydelige den har tydlige såkalte "glass øyne"eller lyse markeringer rundt øynene og munnen. En agouti er også noe lysere på magen, samt man kan se i baken og kommer da til å se at katten er lys rundt analen og opp i en strek på undersiden av halen.

 Non-Agouti –Her kan man da istede se at katten er mørk i ørene og rundt ørekanten, markeringer rundt øynene finnes der, men er ikke hvite, kun noe lysere en grunnfargen.Likens markeringen rundt munnen og under magen. En non-agouti er javnt farget på undersiden av halen og rundt analen.  

 

Som avslutning tar jeg med noen eksempler på arvegangen av mønster og ikke mønster. 

I dette eksempelet, har vi en mor som er homozygot agouti, og en far som er agouti men også bærer av non-agouti. i.

Far
A

Far
a

Mor
A

AA

Aa

Mor
A

AA

Aa

Som vi ser ovenfor, vil alle kattungene bli agouti (du husker kanskje fra tidligere at agouti er ett dominant arveanlegg, og det kreves kun ett gen for at dette skal vise) 50% for homozygot og 50% for heterozygot (agouti, bærer av non-agouti) 

I dette eksempelet har vi istedenfor begge foreldre , altså både mor og far som er heterozygot, agouti og bærer av non-agouti.

Far
A

Far
a

Mor
A

AA

Aa

Mor
a

Aa

aa

Her har tallene endret seg litt, 25% vil bli homozygot agouti, disse avkomma igjen vil ikke være i stand til å kunne gi ett non-agouti avkom. 50% vil bli agouti, men vil bære genet for non-agouti. Og til sist 25% vil være non-agouti. 

I dette eksempelet, har vi en non-agouti mor og en far som er agouti og bærer av non-agouti. 

Far
A

Far
a

Mor
a

Aa

aa

Mor
a

Aa

aa

 Som du nå kan se ovenfor får vi nå en helt annen fordeling. Nå har vi avkom hvor 50% vil bli agouti, bærer av non-agouti og 50% vil bli en non-agouti.


Da kan vi ta ett siste eksempen for å gjøre alt soleklart. Både mor og far er non-agouti. .

Far
a

Far
a

Mor
a

aa

aa

Mor
a

aa

aa

I dette siste eksempelet, kan vi se at alle avkom vil bli non-agouti, det er ingen agouti-gen å hente. Så alle avkom vil da bli non-agouti, derfor kan to solide aldri, aldri gi ett agouti avkom. 

 

Skrevet av: Malin Sundqvist

Oversatt av : Ragnhild Fenne Birkelid