Innen Maine Coon-rasen snakker vi om klonene eller prosentandelen av kloner. Men hva menes egentlig med dette?

Når vi snakker om klonene, snakker vi om de 17 etterkommerne av Tanstaafl Polly Adeline eller Heidi Ho (Polly) og Heidi Ho Sonkey Bill (Sonkey) som ble født mellom 1979 og 1982. Grunnen til at de fikk navnet "klonene" er fordi kattungene så nøyaktig det samme. Akkurat som om de var kopier av hverandre, malt med en annen farge. Disse kommentarene kom også da oppdretteren presenterte sitt første kull på en utstilling. På grunn av dette har etiketten "kloner" blitt værende. Begge foreldrene fikk championtitler og deres første voksende kattunger gjorde det veldig bra på utstillingen. Dette gjorde klonene svært populære på begynnelsen av 1980-tallet. Det lignende utseendet til kattungene var veldig ønskelig på den tiden, da forutsigbarheten av fremtidige gode utstillingsresultater gjorde dem svært attraktive for andre oppdrettere. Sonkey og Polly hadde sammen 7 kull. Fra disse kullene ble 17 kattunger brukt i avlsprogram. Nedenfor kan du se et skjermbilde fra klonene til PawPeds. De første spaltene viser at mange av dem faktisk har fått sine utstillingstitler.

Offspring of Sonky and Polly - The Clones

 

​​

De 17 klonene fikk altså totalt 226 kattunger og    1459 barnebarn. Ikke alle av disse (barne) barna ble brukt i avl, men ganske mange ble brukt. Da forstår man også at med denne enorme høye bruken av disse linjene, gjør at klonene også idag 40 år senere har stor innflytelse på avlen. 
 
Mange av disse 17 klone brødrene og søstrene kan enda bli funnet i stamtavlene til dagens Maine Coon. Idag ligger en Maine Coon på en prosentandel av hele 35 % i klonverdier. Dette betyr at 35 % av katten sin stamtavle stammer tilbake til klonene 40 år tilbake i tid.  Noenganger kan man også finne klonene mer en 70 ganger i en stamtavle. 

 

Sonkey - klonene sin pappa

Først tar vi en kikk på  klonene sin pappa, , Heidi Ho Sonkey Bill (Sonkey). Sonkey er en F3 hann, (dvs 3. generasjons foundation) Hans stamtavle er 100% av TOP 2 mest kjente katter, Andy og Bridget. Sonkey og hans kloner er derfor grunnen til at Andy og Bridget kom til den posisjonen at de ble de 2 mest brukte foundation kattene. 
To barn etter Andy og Bridget ble parret med hverandre. Henri Sayward og Heather , bror og søster) . En datter av denne kombinasjonen, Henrietta, ble igjen parret med sin far (Henri Sayward) : Sonkey er ett resultat av denne parringen.  Sonkey sin pappa er også hans bestefar og Sonkey sin bestemor er også hans tante. Andy og Bridget er begge hans bestefar og bestemor på hans pappa sin side, og to ganger hans oldefar og oldemor på mor siden. Sonkey har derfor en ekstremt høy total innavlsgrad på hele 37,5 %.
 

I stamtavlen hans ser du de doble slektingene hans merket med samme farger. Dette er en stamtavle som de fleste oppdrettere ville ha unngått for enhver pris. Enda er Sonkey og hans kloner å finne i nesten alle stamtavler på Maine Coon idag. Kan du tenke deg når en katt på 35% i kloner, hans stamtavle har 17,5%av hans far Sonkey, som er ett resultat av en far- datter parring. Dette kan man bare undres over.....

Polly - klonene sin mamma

Polly's (Tanstaafl Polly Adeline or Heidi Ho) pedigree Har en lavere prosent innavl en hennes partner Sonkey. Hennes totale innavlsgrad er 7.81%. Halve mors linjene består av Andy og Bridget. Men polly sin stamtavle består også av tre andre foundation katter, sammen med Andy og Bridget fra de 5 mest brukte foundation kattene. Polly sin stamtavle består også av  Dauphin de France or Tati-Tan av 31.2%.Takket være Polly, ble Dauphin nummer 3 av Top 5 kattene. Tett fulgt av Tatiana som nummer 4 og SOmkey som nummer 5. 

​De 17 klonene

De mest brukte brukte slektningene av klonene(også kjent som top 5 foundation):

Nummer 1 og 2: Bridget Katt of Heidi Ho (Bridget) og Andy Katt of Heidi Ho (Andy) er talt sammen i stamtavlene og utgjør 64,1 % av stamtavlen til clonene.

Nummer 3: Dauphin de France of Tati-Tan er 15,6% av stamtavlen. Den totalen of top 3 sammen er 79, 7 %.

Nummer 4: Tatiana of Tati-Tan er 7,8% av stamtavlen til klonene.

Nummer 5: Smokie Joe of Whittemore er god for 3,53% av stamtavlen til klonene.

The total of this top 5 is 91%.

​Nå forstår du hvor top 5 foundation kattene kommer fra. Bruken av klonene i mange avlsprogram laget disse top 5. Du vil også forstå hvorfor det ikke bare er en top 5, men en top 3 og top 2 er nevnt separat. Det er en stor forskjell mellom 32% av Andy og 3,52 % av Smokie Joe. 

Innflytelsen fra klonene idag.  

Selv om klonene ble fødd for rundt 40 år siden, så er det ikke noe alle oppdrettere bryr seg om. Klonene er mest sannsynlig ikke synlige i de første 10 generasjonene. Mange oppdrettere er derfor ikke klar over klonene sin innvirkning idag. Frivillige i PAwpeds har derfor utviklet muligheten til å kalkulere klonegraden på hver Maine Coon. På denne måten kan du se eksakt hvor mange prosent av klonene din katt har i sin stamtavle. For å se prosentandelen, klikker du på "clone" linken på toppen av stamtavlen hos Pawpeds.

En Svensk oppdretter  Malin Sundqvist har forsket i Pawpeds database for å se på utviklingen til klonene på 5 spesifikke årstall.  I tabellen kan du se resultatet. Graden av klonene i katter sin stamtavle i 1980 var 2,9% (logisk siden bare noen få kloner vaqr fødd på denne tiden) . Klone prosenten vokser ettersom tiden går. i 2018 ligger kloneandelen på 34% av alle Maine Coon som er registrert i databasen.  Den tredje kolonnen sammelignet med den fjerde er også interessant. Den tredje kolonnen viser viser den totale innavlsgraden i kun 5 første generasjonene. (linjeavl). Det er imponerende at nesten ingen linjeavl ble brukt i 2018. has done research in the Pawpeds database to see the development of the clones percentages 9% (det er ingen eller få doble slektninger i stamtavler i de 5 første generasjonene), den fjerde kolonnen som viser total innavsprosent, har gått oppover siden 1980 tallet. Det er derfor en klar sammenheng mellom total innavlsgrad og klonenen.  Dette kan forklares med at en Maine Coon med 34 % klonerpresenterer 35 % av de samme slektningene.  Det kan være noe variasjon mellom klonene. For eksempel en Maine Coon som har 34% kloner, som kommer 100% fra "Heidi Ho Aurora or MtKittery" vil ha en høyere innavlsgrad en om en Maine Coon med 34 % kloner hvor denne kombinasjonen ikke er så ofte representert.  

In addition, a Maine Coon with a high clones percentage automatically also has a high foundation top 5 percentage (the 5 most common foundation cats). Only a small percentage of ancestors remains where unrelated ancestors and unrelated genes can come from.

På 80 tallet var det amnge andre linjersom ble brukt i avl utenom klonenen. Desverre, var klonene så populære i denne perioden at mange oppdrettere før eller senere hentet inn avkom etter klonene til sitt avlsprogram. Gamle linjer med en lavere prosentandel kloner er derfor veldig vanskelig å finne idag. De linjene som har en lav kloneandel idag, er mest sannsynlig linjer fra Nye Foundation katter. Ved å tilføre nytt blod til avlsbasen, kan klone innflytelsen bli drastisk redusert. 

Hvorfor klone verdien er mer viktig en lav innavlsgrad og top 5. 

Du forstår kanskje at om den tidligere populasjonen av tasen ligger på kloner ffra 35% eller høyere, vil dette resultere i alvorlig innsnevring av genmassen. Nødvendigheten er derfor høy for å avle med Maine Coon som er ubeslektet med de 17 klonene som avlskombinasjoner i fremtiden, fordi det er færre og færre urelaterte linjer og finne. Tabellen over viser desverre denne utviklingen godt. 

Linjene som fortsatt er lave i klone verdier blandes ofte for raskt og for mye med linjer som er høye i kloner. Dette er ofte forståelig fra den ene oppdretteren sitt synspunkt. En oppdretter ønsker å oppnå sine avlsmål og kompensere for linjenes svake punkter. Tross alt er det

Du kan sikkert forstå at en tidligere base av katter som utgjør 35% eller høyere av kattene, vil utgjøre en snever base med tanke på gen polen. Derfor er det viktig å avle på Maine Coon katter som er ubeslektet med klonene så godt man kan klare dette. Klonene og top 5 er linket til hverandre. Jo høyere kloneprosenten blir , jo høyere er Maine Coon foreldrene i slekt med hverandre. Som forklart tidligere har klonene de 5 mest vanlige forfedrene bak seg. Top 5 vil øke sammen med økende kloneprosent. Den gjennomsnittlige top 5 foundation prosenten er idag 70%. 

Med en stadig høyere kloneprosent, stiger også den gjennomsnittlige innavlsprosenten av kattene på grunn av deres tilknytning til hverandre. Det vil da bli en stadig vanskeligere jobb for oppdrettere og finne lave kloner, top 5 katter da de rett og slett knapt eksisterer. Du forstår kanskje at om den nåværende populasjonen har en gjennomsnittlig prosentandel i kloner på 35%

mye mer tilgjengelighet i populasjonen med høye kloner for å finne den perfekte katten for å komplettere avlsprogrammet. Imidertid vil den totale populasjonen av rasen være bedre tjent med å parre linjer med lave kloneverdier med andre urelaterte lavklone linjer. Dette øker mengden katter som er lave verdier i klinene på. Dette hjelper også den totale katte basen til et høyere genetisk mangfold. I fremtiden vil dette resultere i flere muligheter for å fortsette å lage kombinasjoner med lav innavl. Hvis det er flere lave klonelinjer tilgjengelig vil det gjøre det mulig for oppdrettere å nå personlige avlsmål og samtidig jobbe for et høtere mangfold. 

 

Om sommeren: lav innavl er viktig for kortsiktig helse, men en lav klonprosent bidrar til å holde en høy genetic diversity of the breed in the long run.

Lave kloner- avlsprogram

I Nederland er det svært få outcross oppdrettere (som avler med en kloneprosent under 20%) Av de hundrevis (400-500) Maine Coon oppdretterne i Nederland, fokuserer trolig rundt 3-5 % på outcross. Nederland er intet unntak her, fordi denne trenden er synlig i hele verden.

 

Med denne artikkelen håper jeg å skape mer bevissthet rundt klonene blant oppdrettere, slik at flere oppdrettere ønsker å gjøre dette til en prioritet i deres avlsprogram. Ikkea elle kan eller vil jobbe med outcross. Det kan ikke engang være mulig for alle oppdrettere å jobbe med outcross heller, fordi det desverre er for få outcross Maine Coon tilgjengelige på grunn av disse trendene. Men hver oppdretter kan ta hensyn til klonene i sitt avlsprogram. Selv om det bare er noen få prosent pr parring, eller for hver nye katt du kjøper, hjelper hvert lite skritt rasen til en lavere kloneprosent og høyere genetisk mangfold. etherlands there are very few outcross breeders (who breed with a clones percentage below 20%). Of the hundreds (400-500) Maine Coon breeders in the Netherlands, probably around 3-5% focus on outcross. The Netherlands is no exception here, because this trend is visible worldwide.

With this article I hope to create more awareness about the clones among breeders, so that more breeders want to make this a priority in their breeding program. Not everyone can or wants to work with outcross. It can't even be possible for every breeder to work with outcross, because unfortunately there are too few outcross Maine Coons available due to these trends. But every breeder can take the clones into account in his or her breeding program. Even if it is only a few percent per mating or for every new cat that you buy, every small step helps the breed to a lower clones percentage and higher genetic diversity.

Skrevet av : Debbie Sprenger

Du kan finne mer stoff om klonene her : 

- The Clones

- The History of the Clones

- Interview with the breeder of the clones, Beth Hicks

- Article about the clones and foundation cats and their history