Outcross

Når vi snakker om outcross, så snakker vi om clonerog nye foundation/novice katter, men outcross.. hva er det? 

I hht å bli definert som outcross, må katten ha minst ett av disse kriteriene:

  • 50% eller mindre av top fem kattene (gjennomsnitt er på  65-70%) eller
  • 35% eller mindre av top tre kattene (gjennomsnitt er på 50-55%) or
  • 25% eller mindre av top to kattene (gjennomsnitt er på 35-40%)or
  • 20% or eller mindre av clonene (gjennomsnitt er på 30-35%)

HUSK : at en outcross er ikke det samme som en ny foundation, en katt kan bli sett på som en outcross uten å være ny foundation. Vi kaller ofte disse kattene kun for foundation katter. Egentlig er dette feil, da vi snakker om nye foundation linjer, de kattene som ligger som grunnmuren til vår rase er egentli de kattene som er foundation kattene.

Nå når vi henter inn nytt blod til vår rase, så får vi nye foundation katter. Å arbeide med outcross er veldig viktig for vårt arbeid, men desverre er det idag to grupper oppdrettere, de som arbeider med outcross og nye foundation linjer og de strekker seg helst etter å få så lave verdier som over hode mulig og de som ikke bryr seg noe om å arbeide med outcross, og arbeider med show linjer, som kanskje ikke vet hva det vil si å arbeide med outcross. Originalt, uansett når enny foundation linje blir satt inn, så blir det gjort for å arbeide ned høy clonede katter og også få ned verdiene. Dette blir ofte glemt av enkelte oppdrettere idag.

Når det kommer til mitt oppdrett, varierer jeg endel, det har jeg alltid gjort, jeg har ofte hatt endel høyere (men ikke skyhøye verdier pga risikoen dette medbringer) men noe høyere verdier som jeg parrer med noe lavere verdier. Jeg har ofte lånt ut de lave hannene jeg har hatt. For å hjelpe andre å få lavere cloner på deres hunnkatter hos oppdrettere jeg ser har en interesse for å arbeide for å få lavere verdier på sine katter. 

Vi bør alle arbeide sammen, alle burde ha jobbet med outcross i en eller annen vei, det betyr ikke at alle må arbeide med nye foundation og lave verdier i cloner, men at vi sammen bør arbeide for å få lavere verdier på vår rase innen ett par år, slik at ingen Maine Coon har skyhøye verdier slik de har idag. Hvor grensa går for hva som gir mening, er vanskelig å si, men når de går over 35% i cloner, er det definitivt for høyt og at vi havner i en innavlsdepresjon, kan være det som ligger rundt neste sving. Ingen kan si om vi havner der idag eller om 10 år, men den vil komme før eller senere.

I en ultimat verden, skulle ingen Maine Coon gå over 20-25% i cloner og normale verdier skulle vert rundt 10%, men vi er langt, langt, unna disse verdiene idag. 

Skrevet av: Malin Sundqvist

Dagdrivarn (www.dagdrivarn.se)

Oversatt av Ragnhild Fenne Birkelid.