Alla uppfödare på listan testar inom hälsoprogrammen och resultat publiceras på PawPeds.

Vi har delat upp uppfödarna i två kategorier:
Utparningsuppfödare enligt kriterierna för utparning gällande majoriteten av kullarna.
Övriga har katter från 25% och uppåt i majoriteten av kullarna.

Utparnings-uppfödare, majoriteten av parningarna hos dessa uppfödare ligger inom riktlinjerna för utparning

50% eller mindre av Topfem-katterna  (genomsnitt 65-70%) eller
35% eller mindre av Toptre-katterna (genomsnitt 50-55%) eller
25% eller mindre av Toptvå-katterna (genomsnitt 35-40%) eller
20% eller mindre i kloner (genomsnitt 30-35%)  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 A   
       
 B   
       
 C   
       
D   
Dagdrivarn      
E
       
F
       
G
       
H
       
I
       
J
       
K
       
L
       
M
 Of Macadamia      
O
       
P
       
Q
       
R
       
S
       
T
Trollungen      
U
       
V
       
W
       
X
       
Y
       
Z
       

 

 

Övriga - Majoriteten av kullarna ligger på 25% eller uppåt men kan givetvis variera.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 A   
       
 B   
       
 C   
       
 D   
Dagdrivarn      
E
       
F
       
G
       
H
       
I
       
J
       
K
       
L
       
M
       
O
       
P
       
Q
       
R
       
S
       
T
       
U
       
V
       
W
       
X
       
Y
       
Z